Hoppa till innehåll

Så tar Pophunters sig igenom coronakrisen

Som för så många andra företag slog coronakrisen plötsligt till för Pophunters. I stort sett all planerad verksamhet för de kommande månaderna försvann och företaget stod nästan helt sysslolöst. Helt utan intäkter, men med alla kostnader kvar. Här berättar Pophunters om hur man arbetar sig igenom den tuffa perioden.

Pophunters arbetar med strategisk rådgivning, innehållsutveckling och produktion av film för företag och organisationer. Företaget grundades som en enskild firma 2008 och har sedan dess växt till att ha sju heltidsanställda. Sedan 2014 är Pophunters medlemmar i Almega och är på så sätt är ovanliga för branschen i och med att man har kollektivavtal. Nu när åtgärderna för att motverka coronavirusets spridning har gjort sig kännbara på ekonomin, befinner sig Pophunters i en svår situation, då stora delar av företagets planerade verksamhet har försvunnit.

Till en början funderade vi på hur vi skulle förhålla oss till distansarbete när den uppmaningen kom från Folkhälsomyndigheten. Vi hade inga evenemang med fler än 500 personer inplanerade, så först pratade vi om att alla anställda skulle hålla sig hemma. Sedan skedde en tydlig rubbning på väldigt kort tid, berättar Petter Schanche, VD och producent på Pophunters.

Pophunters tog hem utrustning från kontoret och övergick till att ha möten digitalt. Övergången till ett digitalt arbetssätt har fungerat ganska bra, men vissa arbetsmoment som att hålla i kreativa workshops har varit svårare. Kvalitativt arbete som uppföljning av projekt finns det inte heller samma utrymme för.

– Första veckan märktes det mest internt, men efter ytterligare en vecka så fick vi besked från vår största kund att de inte ville var orsak till några större folksamlingar. Det ledde till att flera projekt lades på is och därmed försvann 80 procent av arbetsbeläggningen de närmaste månaderna. När allt som är planerat de närmaste två månaderna plötsligt försvinner, så måste man verkligen lägga om hela verksamheten, säger Petter Schanche.

I ett tidigt skede såg Pophunters att de åtgärder som Folkhälsomyndigheten tog för att minska smittspridningen skulle påverka orderingången. När man var i en period då kunder brukar dra igång projekt, men allt verkade stanna av, började Pophunters fundera på vilka åtgärder som man skulle kunna ta.

­– Vi började fundera på vilka åtgärder vi kan vidta om vi får en intäktsnedgång. Jag hade läst att de företag som generellt sett klarar sig bäst är de som tar kraftiga åtgärder tidigt. Om vi bara sitter och väntar i två månader på vad som kommer att hända, så kommer det redan att ha påverkat oss, förklarar Petter Schanche.

För att klara den tuffa situationen som uppstått har Pophunters använt systemet för korttidspermittering på 40 och 60 procent, men tittar nu även på möjlighet att gå upp till 80 procent. Pophunters har redan fått korttidspermitteringen beviljad av Tillväxtverket på grund av att man agerade i ett tidigt skede för att underlätta situationen för företaget.

Nu ser Pophunters över möjligheten att dra igång verksamheten mot sommaren, men det är samtidigt svårt att försöka planera för framtiden. Eftersom Pophunters arbetar med inspelningar så är restriktioner kring hur många människor som får samlas på en plats avgörande. Frågan om hur snabbt Pophunters kan dra igång igen kvarstår.

– Den gissningslek som man får ägna sig åt är mycket resurskrävande och det är ett stort frågetecken kring när och hur vi kan dra igång igen. Korttidspermitteringarna gör situationen mer hanterbar, samtidigt så är osäkerheten om vad som händer till sommaren och hösten mycket stor. Även om vi har en frisk verksamhet och goda kundrelationer, så kanske det inte kommer att finnas uppdrag helt enkelt, säger Petter Schanche.

Korttidspermitteringen har varit avgörande för Pophunters fortsatta verksamhet, men det finns utrymme för förbättringar inom andra områden som skulle underlätta för företaget.

– Hyreskostnader är vår näst största utgift och det vore såklart bra om vi kunde få ta del av det stödet också. Även om vi hade tillhört de branscher som får ta del av stödet, så hade det ändå tickat på eftersom att riktlinjerna inte är klara. Här finns det klara förbättringsmöjligheter, berättar Petter Schanche.

Trots den ansträngande situation som coronaviruset har medfört för Pophunters, finns det också ljusglimtar att hämta. De möten som nu sker digitalt har blivit mer strukturerade och effektiva, vilket ger bättre utrymme för fokustid. Mycket tid har också frigjorts eftersom arbetsresor till och från jobbet samt kunder har upphört.

– När detta väl är över så kommer vi nog fortsättningsvis att föreslå digitala möten för att spara restid och hjälpa klimatet. Ett annat positivt inslag är att det yttre hot som covid-19 medför har lett till en öppenhet mellan oss och våra kunder som har stärkt relationerna. Det har också fått oss att se över våra intäkter och effektivisera oss. Även om det har varit smärtsamt bitvis, så kommer de förändringarna ha varit bra att vi gjorde när allt väl drar igång igen, säger Petter Schanche.