Hoppa till innehåll

Lavinartad ökning av frågor om arbets­brist

Samtalen till Almegas jour rörande arbetsbrist har tiofaldigats. Tjänsteföretag från samtliga branscher hör av sig, vilket visar på allvaret i situationen. Sektorn förbereder sig på kraftiga neddragningar.

–Tjänstesektorn är i fritt fall vilket inte minst återspeglas i de joursamtal som vi får från våra medlemsföretag. Siffror är en sak, men samtalen handlar om tragedier. Företagare som byggt upp livskraftiga verksamheter under decennier ser nu dem vackla, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Under april tog Almegas jour sammanlagt emot 3 147 samtal med frågor från medlemsföretagen (se grafik på nästa sida). Detta är 83 procent fler än i april i fjol då antalet samtal uppgick till 1 723. Men tittar man på samtalens art blir bilden tydlig. Under april 2019 handlade 9 procent av samtalen om arbetsbrist. I april i år var andelen 47 procent. Det totala antalet samtal om arbetsbrist var tio gånger fler i år.

– I början av krisen handlade många samtal om personal visavi coronavirus, exempelvis hur företagen skulle hantera personal som varit i högriskområden. Dessa frågor är nu i det närmaste överspelade och samtalen under april handlade om överlevnad för företagen och är en tidig indikator på kommande personalneddragningar, säger Patrick Joyce.

46 procent av tjänsteföretagen har minskat antalet anställda under april och 61 procent planerar att göra det inom de närmaste tre månaderna. Nio av tio varsel om uppsägning de senaste två månaderna gäller tjänstesektorn.

Samtalen till Almegas jour visar att krisen slår brett och träffar alla branscher även om vissa har drabbats värre. Bland Kompetensföretagen, där bland annat bemanningsföretagen finns, var antalet samtal om arbetsbrist 18 gånger fler än ifjol. Bland medieföretagen var samtalen om arbetsbrist tolv gånger fler än i fjol och bland vårdföretagen elva gånger fler. Privata vårdföretag har drabbats hårt av att operationer och patientbesök har ställts in.

– Även rådgivningen om arbetsbrist till företag inom IT &Telekom samt Industrikonsulter och tekniska konsulter ökade kraftigt under april. Det speglar problemen för exportindustrin och tyder på att krisen kan bli långvarig, avslutar Patrick Joyce.

För frågor kring siffrorna eller ytterligare upplysningar om det ekonomiska läget i den privata tjänstesektorn kontakta:

Patrick Joyce, Chefekonom Almega

Patrick.joyce@almega.se

Telefon 076 018 7034