Hoppa till innehåll
korttidspermittering

Korttidsarbete – dags för arbetsgivarens avstämning efter tre stödmånader

Det stöd som arbetsgivare fått för korttidsarbete är preliminärt beräknade och arbetsgivaren kan bli återbetalningsskyldig om stödet betalats ut med för högt belopp. Därför är det viktigt att arbetsgivare som fått stöd är medvetna om vad som gäller inför den kommande avstämningen med Tillväxtverket.

Efter den tredje stödmånaden ska arbetsgivare som fått preliminärt stöd för korttidsarbete själva kontakta Tillväxtverket för slutlig avstämning. Därefter beslutar Tillväxtverket om det slutgiltiga stödet för perioden.

– Vi har dialog med Tillväxtverket och efterfrågar hela tiden information om vad som krävs av företagen utifrån lagen om korttidsarbete. Den information som vi fått hittills kring uppföljningen är knapphändig men det är några saker som företagen måste se upp med, säger Sophie Thörne arbetsrättsjurist på Almega.

Nedan är några av de punkter som arbetsgivare ska vara medvetna om i dagsläget.

  • Avstämning med Tillväxtverket i tid:

Avstämning med Tillväxtverket ska göras. Det är arbetsgivaren som måste göra anmälan för avstämning. Anmälan måste ske senast två veckor efter tredje stödmånadens utgång. Skickas inte anmälan in i tid blir företaget återbetalningsskyldigt. De företag som sökt stöd för mars ska enligt reglerna lämna in sin anmälan nu, men Tillväxtverket har meddelat att den första avstämningsperioden senarelagts till 16-30 juni. Systemet för avstämning öppnar den 16 juni, se tillväxtverket.se

  • Arbetsgivaren tar initiativ till avstämning:

Arbetsgivaren ska skicka in anmälan om avstämning till Tillväxtverket och då kunna presentera alla dokument som Tillväxtverket behöver. Bland annat behövs lokala kollektivavtal eller för företag utan kollektivavtal, skriftliga avtal med medarbetarna om korttidsarbete, och en redovisning av hur korttidsarbetet faktiskt sett ut. I avstämningen ska företaget sammanställa det faktiska utfallet av korttidsarbetet för stödperioden. Avstämningen kan resultera i att företaget kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att det blir återbetalningsskyldigt av för mycket utbetalt stöd.

  • Aktieutdelning, med mera:

Tillväxtverket har förtydligat att om ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelningar, kommer Tillväxtverket att reglera stödet och kräva återbetalning. Även koncernbidrag omfattas, så bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Tillväxtverket har möjlighet att kontrollera om utdelningar har skett.

  • Vikarier som nyanställs under period med korttidsarbete: Vikariatsbehov ska i första hand lösas med redan anställda som är permitterade.
  • Övertid: Bolagen bör vara försiktiga med att beordra övertid i de verksamheter där korttidsarbete pågår.
  • Betald semester: Den 14 maj förändrade Tillväxtverket sina regler gällande permitteringsstöd vid semester. Från att även ha omfattat semesterdagar räknas dessa nu som frånvaro och berättigar inte längre till något stöd.

Det kan tillkomma fler krav som arbetsgivarna måste vara medvetna om för att inte bli återbetalningsskyldiga. Informationen uppdateras kontinuerligt på Tillväxtverkets hemsida, därför är det viktigt att följa deras information och ta del av frågor och svar.

Läs mer om korttidsarbete i Arbetsgivarguiden (bakom inlogg för medlemmar).

Inte medlem ännu? Läs mer om medlemskapet i Almega här.