Företagen måste kunna lita på reglerna

Den 14 maj förändrade Tillväxtverket sina regler gällande permitteringsstöd vid semester. Från att även ha omfattat semesterdagar räknas dessa nu som frånvaro och berättigar inte längre till något stöd.

– Vi har en pågående dialog med Tillväxtverket och förstår att läget är mycket pressat. Samtidigt är en kovändning som denna gällande semestern oacceptabel. Vi och våra medlemmar måste kunna lita på att den information som kommer från Tillväxtverket är korrekt. Det här spär på osäkerheten kring den generella tillämpningen av regelverket, hur ska vi veta vad som gäller om en vecka? säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega.

Läs också: Vad som gäller kring korttidsarbete och semester

De företag som mellan den 7 april och 14 maj lämnade in ansökningar om permitteringsstöd där även semesterdagar ingick måste nu börja om sin planering. Trots att de följt gällande regler. Att det dessutom skapar extra problem för de företagare som agerade snabbt för att rädda såväl sin verksamhet som sin personal gör saken än mer olycklig.

–  Det vi hör från våra medlemmar gäller i första hand inte sakfrågan, huruvida semester är frånvaro eller inte. Problemet är att många arbetsgivare redan har lagt ut semestrar i enlighet med de tidigare reglerna. Företagen lägger extremt mycket kraft på att navigera sig genom krisen och när de lägger upp sina strategier för framtiden måste de kunna lita på att de besked som ges kommer att gälla, säger David Wästberg.

Enligt Tillväxtverkets tidigare tolkning från den 7 april 2020 gällde att permitteringsstöd kunde ges för de dagarna som en arbetstagare hade betald semester. Att semester, betald liksom obetald, nu istället ska räknas som frånvaro förklarar Tillväxtverket med att deras tidigare tolkning inte hade stöd i lagen.