Vad som gäller kring korttidsarbete och semester

Flera arbetsgivare upplever att semesterplanering är mer komplicerad i år på grund av krisen kopplad till Covid-19. Utmaningarna är många och handlar både om svårigheten att förutse vilken bemanning som krävs under sommaren men också vad som händer med de anställdas semester när företaget korttidspermitterar. Nedan är några av de vanligaste frågorna som Almegas arbetsgivarjour har fått.