Hoppa till innehåll
semester korttidspermittering

Vad som gäller kring korttidsarbete och semester

Flera arbetsgivare upplever att semesterplanering är mer komplicerad i år på grund av krisen kopplad till Covid-19. Utmaningarna är många och handlar både om svårigheten att förutse vilken bemanning som krävs under sommaren men också vad som händer med de anställdas semester när företaget korttidspermitterar. Nedan är några av de vanligaste frågorna som Almegas arbetsgivarjour har fått.

Vad händer när anställda är permitterade 3 dagar/vecka och sedan ansöker om semester 2 dagar/vecka?

Det är arbetsgivaren som beslutar om semester och måste erbjuda fyra veckors sammanhängande semesterledighet under juni-augusti som huvudregel. Det är viktigt att semestern planeras i god tid. I det här exemplet läggs semesterledigheten ut på både permitterade dagar och på arbetsdagar. Den anställde får 20 semesterdagar under de fyra veckorna. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivare att bevilja semesterledighet för enbart arbetsdagarna under permitteringen och vi avråder från det. Läs mer i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

Korttidspermitterad och röd dag infaller under ett veckoslut. Har de permitterade i dessa fall rätt till en extra ledig dag?

För de som regelmässigt arbetar måndag – fredag påverkas inte arbetstiden av att en helgdag infaller lördag eller söndag. Undantag är de kollektivavtalsregleringar om en extra ledig dag när Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Om ditt företag har kollektivavtal ska du därför kontrollera vilka regler som gäller. Läs mer i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

För anställda som inte är korttidspermitterade, läs också: Rätt till ledig dag om nationaldagen infaller på helg?

En medarbetare är korttidspermitterad och jobbar hemma samt är permitterad tre dagar och jobbar två dagar i veckan. Kan medarbetaren avstå från sommarsemester och jobba istället?

Det är inte tillåtet att avstå från betald semesterledighet. Anställd kan inte heller kräva att planerad semester ändras för att han är korttidspermitterad. Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren erbjuda huvudsemestern under perioden juni-augusti, med fyra veckor. Om arbetsgivare och arbetstagare är överens om det kan arbetstagaren få sin huvudsemester vid en annan tidpunkt. Arbetsgivaren får inte permitteringsstöd för semester. Om verksamheten återupptas efter sommaren kan det vara en fördel för arbetsgivaren att den anställde haft sin semester när det var lite att göra. Läs mer i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

Vad är det som gäller kring förskottssemester?

Rätten till semesterledighet gäller för alla medarbetare, och ledigheten kan vara betald eller obetald. Förskottssemester är frivilligt för arbetsgivare att erbjuda. Förskottssemester innebär att en nyanställd medarbetare som inte tjänat in full semester får betald semester i förskott. Om anställningen upphör inom fem år av annat skäl än arbetsbrist ska den förskottsbetalade semesterlönen betalas tillbaka.  Läs mer i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).