Hoppa till innehåll

 – Varselsiffrorna från AF visar att krisen att krisen är total i svensk ekonomi. Systemet för korttidspermittering räcker inte för tjänsteföretag där verksamheten helt har upphört. Ska vi rädda jobb och företag behöver vi snabbt bygga ut systemet och tillåta permitteringar med 100 procent, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för 30 anställda i varje företag lindrar för de minsta företagen men hjälper inte de medelstora. Vi har framfört ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter med två tredjedelar i alla företag under fyra månader. Det är helt nödvändigt för att undvika massarbetslöshet och konkurser, avslutar Andreas Åström.