Hoppa till innehåll

Regler kring uppsägningar och varsel

Om följderna av Covid-19 blir ekonomiskt ansträngande för ett företag gäller samma regler kring uppsägningar och varsel som i vanliga fall. Lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) innehåller många bestämmelser. Utöver det kan det finnas avvikande regler i ditt kollektivavtal, om du är medlem i Almega och har tecknat en sådant. Kontrollera därför att du följer kollektiv­avtalets bestämmelser. Som medlem i Almega rekommenderar vi dig att kontakta oss i god tid inför en uppsägning.

Arbetsbrist

Arbetsbrist är saklig grund för att du som arbetsgivare ska kunna säga upp anställda. Förändrar Covid-19 din verksamhet så att det uppstår arbetsbrist, genom att det finns ett behov av omorganisering, inskränkning eller att lägga ner driften av ett verksamhetsområde, kan uppsägningen ske på grund av arbetsbrist.

Det krävs också att den anställde inte kan omplaceras till annat arbete. Går arbetsbristsituationen att lösa med omplacering ska arbetsgivaren erbjuda omplacering.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan innebära att det uppstår olika frågor under hanteringens gång. Du som medlem och arbetsgivare får därför gärna kontakta Almega innan du vidtar några åtgärder gällande uppsägningar.