Hoppa till innehåll

Dedicare samarbetar med Scandic och SAS för att avlasta vården

Efterfrågan på arbetskraft i vården har ökat till följd av covid-19. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft minskat i andra sektorer. Dedicare har därför inlett ett samarbete med Scandic och SAS för att hitta nya arbetsmöjligheter i vården för permitterad hotell- och flygpersonal.

Dedicare är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet över hela Sverige samt Norge, Finland och Danmark. Behovet av extra resurser inom vården på grund av spridningen av covid-19 har varit ytterst märkbart hos Dedicare.

-Vi har ramavtal med i stort sett alla sjukvårdsregioner och har sett en kraftig ökning av behovet av vårdpersonal. Framförallt handlar det om sjuksköterskor, men också undersköterskor, säger Krister Widström, koncernchef och vd på Dedicare.

Dedicare arbetar med rekrytering och bemanning av läkare sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till både privata och offentliga vårdaktörer. Genom samarbetet med Scandic och SAS hoppas Dedicare kunna hjälpa vården och erbjuda medarbetare med vårderfarenhet en möjlighet att bidra med sin kompetens där den strakt efterfrågas.

– Vi vet att många företag har kompetent personal. Genom våra samarbeten med Scandic och SAS har vi gått ut med information till deras personal om att personer med vårderfarenhet kan kontakta oss. Det kan handla om att arbeta på allt från sjukhus till äldreboende över hela landet, berättar Krister Widström.

Många med erfarenhet av vårdarbete har själva tagit kontakt med sjukhus för att erbjuda arbete. Flera sjukhus är tungt administrativt belastade just nu och det kan vara svårt att hantera ansökningar som kommer in.

– Rekrytering är en naturlig process för oss och vi arbetar med det dagligen. Samarbeten likt det med Scandic och SAS innebär att vi kan underlätta att fånga upp alla nya individer som ska in i vården och på så vis avlasta den. Vi kan agera som vårdens förlängda personalavdelning, säger Krister Widström.

Samarbetet med Scandic och SAS började när Dedicare insåg den ökade efterfrågan av personal i vården och började funderade kring var det går att hitta temporär personal. Eftersom rese- och hotellbranschen har varit hårt utsatt på grund av viruset, var det en naturlig sektor att titta på. Men matchningen med stora företag som Scandic och SAS ger också andra fördelar.

– Scandic och SAS har medarbetare över stora delar av landet och i Norden. I och med vårt stora upptagningsområde kan vi därför erbjuda deras anställda möjlighet till arbete över hela Sverige. Därmed kan vi också underlätta vården över hela landet, berättar Krister Widström.

Rekryteringen av den temporära vårdpersonalen sker genom att man som medarbetare gör en intresseanmälan. Dedicare stämmer sedan av erfarenhet och utbildning med de som anmält sig, precis som i en vanlig rekryteringsprocess.

-Just nu ser vi ett intresse av att också kan komma i kontakt med andra företag som kan informera sina anställda om möjligheten att kontakta oss. I en sådan här situation kan verkligen rekryteringsföretag bidra, säger Krister Widström.

Om man har erfarenhet av vårdarbete och är intresserad av att komma i kontakt med Dedicare går det att göra här.