Hoppa till innehåll

– Regeringens nya prognos för BNP och arbetslösheten i dagens vårproposition visar tydligt hur djup krisen är och att den kan bli långvarig om den inte lindras nu, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

– Det mest oroande är att skräckscenariet i prognosen – ett fall i BNP på 10 procent och 700 000 arbetslösa i år – är långtifrån otänkbart om nedstängningen av samhället blir långvarig. Regeringen måste därför våga satsa mer pengar nu för att rädda företag och jobb. Det behövs en större sänkning av arbetsgivaravgifterna än vad regeringen föreslagit och företag som helt saknar intäkter måste kunna korttidspermittera personal på 100 procent, menar Patrick Joyce.