Hoppa till innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete – så förbereder ni er

En bra arbetsmiljö innebär att alla medarbetare jobbar säkert och mår bra på jobbet. Genom att jobba systematiskt med arbetsmiljön går det att både förebygga och förbereda inför eventuella risker.

Som tjänsteföretagare behöver du ständigt hantera utmaningar som kräver beslut, oavsett om det handlar om förändringar i omvärlden eller att förhålla dig till konkurrenter. I ditt beslutsfattande behöver du alltid väga in att ditt beslut kommer att få konsekvenser. Som arbetsgivare behöver du då ställa dig frågan: Vilket stöd behöver medarbetarna för att klara av att lösa sitt uppdrag utifrån det fattade beslutet?

Som arbetsgivare vilar huvudansvaret på dig när det kommer till att förebygga ohälsa och olyckor på jobbet. Alla företag är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Vill man som arbetsgivare ha välfungerande arbetsplats är man därför också beroende av att ha en god arbetsmiljö som man systematiskt arbetar med.

Engagera medarbetarna

Genom att jobba systematiskt med arbetsmiljön går det att både förebygga och förbereda inför eventuella risker. Av den anledningen behöver arbetsmiljöarbetet prägla arbetet på daglig basis. Genom att engagera medarbetarna i arbetet får du som chef också en bredare bild av vad som händer, eller riskerar att hända, i verksamheten och tillsammans kan ni hitta förebyggande åtgärder. Något som också stärker er som team.

För att få till en systematisk arbetsmiljö behöver följande punkter genomsyra arbetet:

  1. Undersök
  2. Riskbedömning
  3. Åtgärda
  4. Följ upp

Vad skall en riskbedömning enligt arbetsmiljöreglerna innehålla och hur går det till?

• Skyddsombud och arbetstagare ska ges möjlighet att medverka.
• Riskens storlek kan bland annat bestämmas utifrån sannolikhet och konsekvenser.
• Vissa åtgärder kan behöva sättas in direkt, andra kan planeras in.
Undersök och riskbedöm vilka arbetsuppgifter/situationer som skulle kunna utsätta arbetstagarna för smitta.
• Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.
• Ta fram åtgärder för de identifierade riskerna.
• Följ upp om åtgärderna har haft avsedd effekt.
• Ska dokumenteras skriftligt, använd blankett för riskbedömnings- och åtgärdsplan.

Läs mer på Prevents hemsida om riskbedömningar och krishantering.

Vill du veta mer om systematiskt arbetsmiljöarbete? Som medlem i Almega har ni tillgång till djupare information i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.

Vi samlar all information kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kopplat till covid-19 på vår samlingssida. Sidan uppdateras lönade.