Hoppa till innehåll
a1d23df1-3470-4149-ae0f-b3617f0a9219.jpg

100 000-tusentals jobb hotas i tjänstesektorn

Regeringens förslag om korttidsarbete för företag som drabbas av Coronakrisen fungerar inte i de branscher där verksamheten helt upphört. 100 000-tals jobb och tusentals företag hotas. Företag måste nu få möjlighet att permittera anställda helt en tid. Det innebär att anställningen består, men att staten tar hela ansvaret för medarbetarna genom att ge dem rätt till arbetslöshetsersättning.

De senaste decennierna har outsourcingen av industrins produktion till underleverantörer inom tjänstesektorn ökat kraftigt. Det handlar bland annat om teknikkonsulttjänster, IT-konsulttjänster, ekonomiska och juridiska konsulttjänster och olika typer av supporttjänster. När industrier nu stänger riskerar många av dessa tjänsteföretag att stå helt utan arbete och intäkter.

Detta tvärstopp i verksamheten riskerar att leda till att livskraftiga företag går i konkurs och kritiska investeringar går förlorade. Kompetenta medarbetare i produktiva verksamheter riskerar att sägas upp och hamna i långvarig arbetslöshet.

Almegas telefonjour får nu hundratals samtal varje dag från tjänsteföretag som har mycket stor, ofta total, arbetsbrist och behöver säga upp sin personal. Företag som vill rädda sin verksamhet och sina medarbetares jobb, men som inte ser någon annan utväg när intäkterna försvunnit. Regeringens förslag om korttidsarbete, där arbetstiden kan reduceras med upp till 60 procent och arbetsgivaren och staten delar på kostnaden, kan fungera för många företag. Men det fungerar inte för personalintensiva företag vars efterfrågan helt upphört, helt utan förvarning. Utan intäkter kan inte ett tjänsteföretag betala halva lönekostnaden som korttidsarbetet i nuvarande form kräver.

Regeringen måste nu göra det möjligt för företag i drabbade branscher att permittera sin personal helt och hållet under dessa exceptionella omständigheter. Anställningen för den anställde i företaget består, men staten bör ta hela ansvaret för medarbetarna genom att ge dem rätt till arbetslöshetsersättning. Annars riskerar 100 000-tals arbeten och 1000-tals företag att gå förlorade.