Hoppa till innehåll

Ordning och reda

Kollektivavtal är till för att ge både dig och dina anställda trygghet. I Sverige har vi särskild modell där arbetsgivarorganisationer och fackförbund förhandlar fram ramarna för dessa kollektivavtal tills alla är överens om vad de ska innehålla.

Med kollektivavtal på företaget så vet både arbetsgivare och anställda vad som gäller och mer tid kan läggas på verksamheten och mindre tid på administration och personalrelaterade uppgifter. Det är enklare att kan förutse villkoren och kostnaderna under lång tid framöver och dessutom ses det ofta som en kvalitetsmarkör.

Förmånliga försäkringspaket

Det finns flera fördelar med att teckna kollektivavtalade försäkringar. Som arbetsgivare är det tryggt att veta att de anställda har ett bra försäkringsskydd vid viktiga livshändelser.  Dessutom är paketet prispressat genom upphandlingar och därför billigare än om företaget inte har kollektivavtal. I paketet ingår försäkringar för ålderspension, sjukdom, dödsfall, arbetsskada, arbetsbrist och föräldraledighet. En viktig del är också att du som är arbetsgivaren inte kan bli skadeståndsskyldig om det inträffar en arbetsolycka.

”Konkurrensen om medarbetarna gör att försäkringarna blir allt viktigare när det gäller att attrahera den bästa kompetensen. Med tjänstepensionen och de andra kollektivavtalade försäkringarna kan ni ge era anställda trygghet både under och efter arbetslivet.”

Dorotha Östlund, Finfa

Kollektivavtal möjliggör branschanpassade villkor

Branschanpassade kollektivavtal ger stabila och långsiktiga regler som arbetsgivarorganisationer och fackförbund i branschen själva beslutar om utan politikens inblandning. Det innebär också att parterna kan förhandla om mer flexibla regler än den gällande lagstiftningen. Det kan exempelvis vara flexiblare arbetstider och anställningsformer som avtalad visstid och större möjligheter att kunna anställa vid behov.

Det som i första hand anpassas i kollektivavtalen är sådant som är nödvändiga förutsättningar för att driva verksamheten. Om arbetstidslagens nattarbetesförbud skulle hindra ett företag från att bedriva verksamhet på natten kan t.ex. regler om nattarbete i kollektivavtalet öppna upp för möjligheten”

Per Östlund, Almega