Checklista för semesterplanering

Att som chef börja planera sommarens semesterförläggning redan under årets första månader är en mycket god idé. Här hittar du som arbetsgivare en checklista för vad du ska tänka på inför semesterplaneringen.

  1. Meddela den anställde hur många betalda, obetalda respektive sparade semesterdagar hen har rätt till. Tips är att göra det i skrift – till exempel så att det framgår i lönebeskedet.
  2. Begär in de anställdas önskemål om semester, t ex genom att skicka ut en semesterlista redan i februari.
  3. Fråga de arbetstagare som har rätt till obetald semester om dessa vill ta ut obetald semester eller inte.
  4. Om anställda har rätt att spara eller har sparade dagar att ta ut – fråga de anställda om de önskar spara betalda semesterdagar eller ta ut tidigare sparade semesterdagar.

Logga in i Arbetsgivarguiden för att ta del av hela checklistan för semesterplanering