Hoppa till innehåll

Framtidens företag kräver gott ledarskap

Ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för framgångsrika företag. Det handlar om att chefer och ledare får människor att växa och utvecklas, skapa tillväxt och i förlängningen även bidra till ett hållbart arbetsliv och samhälle. Men arbetslivet står inför stora förändringar som kommer att påverka ledarskapet på många plan.

Almega och Ledarna har i rapporten Framtidens ledarskap kartlagt företagens utmaningar och vilket ledarskap de tror är mest framgångsrikt nu och i framtiden. Det handlar framförallt om tre områden: digitalisering, kompetensförsörjning och ett framtida ledarskap som betonar relationer.

Globalisering och digitalisering kommer att förändra såväl innehållet i vårt arbete, som när och hur det ska ske. Samtidigt ser chefers och medarbetares förväntningar på arbete och fritid delvis annorlunda ut. Digitaliseringen skapar stora möjligheter, men också utmaningar för företagen. Kompetensförsörjningen är en av dem. För att företagen ska kunna fortsätta att växa, är kompetensförsörjningen helt avgörande. Nu ser vi att vissa kompetenser saknas, medan andra helt eller delvis behöver ställas om. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar medarbetare, chefer, arbetssätt och arbetsuppgifter är en överlevnadsfråga.

Men digitalisering och artificiell intelligens (AI) kan aldrig bygga bort relationer. Framtidens ledarskap handlar, ännu mer än tidigare, om chefers förmåga att bygga relationer och lösa uppgifter tillsammans med sitt team. För det krävs ett närvarande ledarskap med en ständig dialog. Framtidens ledarskap genomsyras av tydliga värderingar och en god företagskultur på alla nivåer i organisationen.

Almega och Ledarna har i rapporten sammanställt kunskap och erfarenheter som finns på företagen, i de egna organisationerna och hos forskare. Rapporten är en del i det utvecklingsarbete som Almega och Ledarna arbetar med för att utveckla framtidens kollektivavtal inför avtalsrörelsen 2020.