Hoppa till innehåll

Info till dig som leverantör åt offentlig sektor

Nya regler om krav på e-fakturering börjar gälla den 1 april 2019. Reglerna gäller alla upphandlingar som påbörjas från och med 1 april 2019.

Det här behöver du som företagare veta och göra för att leva upp till de nya reglerna

 • De nya reglerna omfattar upphandlingar enligt LOU, LUF, LUFS och LUK. Även mindre direktupphandlingar omfattas. Dock omfattas inte lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • Var beredd på att det i upphandlingarna kommer ställas krav på att ni ska sända e-faktura enligt ny EU-standard (PEPPOL BIS Billing 3).
 • Att sända en PDF uppfyller inte kraven.
 • Det är möjligt för en leverantör att komma överens med sin offentliga kund om att i stället använda annan e-fakturastandard inom ramen för kontraktet.
 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kan förelägga en leverantör att leva upp till lagens krav. En leverantör som efter flera påminnelser från sin kund ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

Vad behöver du som leverantör göra?

 • Om ni har ett ekonomisystem eller en faktureringstjänst:
  Fråga om er leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst kan skicka e-fakturor i PEPPOL-nätverket enligt standarden BIS Billing 3.
  Om svaret är ja, så uppfyller ni kraven när ni sänder elektroniska fakturor.
  Om svaret är nej, så bör systemleverantören uppdatera till EU-standarden.
 • Om ni och er offentliga kund kommer överens om att använda en annan e-fakturastandard, kan ni i stället sända fakturor på det sättet.
 • Om ni inte har ett ekonomisystem eller en faktureringstjänst:
  Fråga era offentliga kunder om de har en fakturaportal, där ni kan manuellt kan skriva in era faktureringsuppgifter. Genom att fakturera i en sådan portal uppfyller ni lagkraven.
  Statliga myndigheter ska redan ha sådana portallösningar. Enligt ett förslag från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska kommuner och landsting tillhandahålla avgiftsfria fakturaportaler senast den 1 oktober 2019. (Detta förslag håller på att analyseras i ljuset av inkomna remissynpunkter och beslut är i nuläget inte fattat).

Almega ställer sig bakom DIGG:s förslag att upphandlande myndigheter och enheter per 1 oktober 2019 ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal. Innan det säkerställs att det finns fungerande system och fakturaportaler på plats på myndigheternas sida anser Almega att det inte bör komma i fråga att vitesförelägga leverantörer att sända e-fakturor enligt den nya EU-standarden.