Utvecklingssamtal – så förbereder du dig som chef

I ett tjänsteföretag är en stor del av företagets framgång och tillgångar knutna till medarbetarna. Som arbetsgivare och lönesättande chef är utvecklingssamtal en möjlighet att diskutera när medarbetaren har lyckats i sitt arbete, hur medarbetaren mår på arbetsplatsen och om det är något du som chef kan göra för att hjälpa medarbetaren att nå sina mål. Det kan också vara en möjlighet att diskutera hur samarbetet fungerar er emellan.

Läs mer: Löneförhandling – tips till dig som chef

– Innan du sätter dig ner för att hålla samtalet bör du fundera på hur medarbetaren kan bidra till att företagets övergripande mål nås, vad du vill att medarbetaren ska uppnå i år, vilka förbättringsmöjligheter du ser och vilka mål du vill sätta, säger Per Östlund, Almegas expert på lönebildning.

Per Östlund poängterar att det också är viktigt att skilja på lönesamtal och utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ska vara ett framåtblickande samtal där chef och medarbetare, utifrån nuläget, har en diskussion om arbetsmiljö, förväntningar och utvecklingsbehov.

– Samtalet ska resultera i att det finns en plan för arbetet framåt. I lönesamtalet blickar chef och medarbetare tillbaka på vad som bestämdes i utvecklingssamtalet och chefen motiverar och sätter ny lön, baserat på hur medarbetaren har presterat under året, säger Per Östlund.

Den viktigaste resursen i ett tjänsteföretag är medarbetarna. Utvecklingssamtalet är en bra möjlighet för chefen att stimulera sina medarbetare till utveckling och goda prestationer, och att sätta sporrande och för företaget viktiga individuella mål för medarbetaren.

– På så sätt är utvecklingssamtalet en del i verksamhetsplaneringen och blir ett viktigt verktyg för att chefen och företaget ska klara av att nå sina egna mål. I många kollektivavtal finns det inskrivet att chef och medarbetare ska hålla utvecklingssamtal, men även om företaget inte omfattas av kollektivavtal finns det mycket att vinna för både chef, medarbetare och företaget i att hålla samtalen, säger Per Östlund.

Du som medlem hittar mer information om lön i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.