Hoppa till innehåll

Den viktigaste resursen i ett tjänsteföretag är medarbetarna och utvecklingssamtalet innebär en bra möjlighet för chefen att stimulera sina medarbetare till utveckling och goda prestationer. Det innebär också ett tillfälle att sätta sporrande och viktiga, individuella mål för medarbetaren, som gynnar företaget.

– På så sätt är utvecklingssamtalet en del i verksamhetsplaneringen och ett viktigt verktyg för att chefen och företaget ska klara av att nå sina egna mål, säger Per Östlund, Almegas expert på lönebildning.

Därför är det viktigt att tänka till innan, för att få ut mesta möjliga av samtalet.

– Innan du sätter dig ner för att hålla samtalet bör du fundera på hur medarbetaren kan bidra till att företagets övergripande mål nås, vad du vill att medarbetaren ska uppnå i år, vilka förbättringsmöjligheter du ser och vilka mål du vill sätta.

Gör skillnad på löne- och utvecklingssamtal

Per Östlund poängterar att det är viktigt att skilja på lönesamtal och utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ska vara ett framåtblickande samtal där chef och medarbetare, utifrån nuläget har en diskussion om arbetsmiljö, förväntningar och utvecklingsbehov.

– Samtalet ska resultera i att det finns en plan för arbetet framåt. I lönesamtalet blickar chef och medarbetare tillbaka på vad som bestämdes i utvecklingssamtalet och chefen motiverar och sätter ny lön, baserat på hur medarbetaren har presterat under året. Utvecklingssamtalet följs allt oftare upp regelbundet och i lönesamtalet görs en helhetsbedömning av medarbetarens bidrag under hela året.

Per Östlund vill också påminna om att även om det för många företag är ett krav inskrivet i kollektivavtalet att utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare ska hållas, finns det mycket att vinna på dessa samtal även för företag utan kollektivavtal.

Få juridisk rådgivning och snabba svar

Som medlem kan du hitta mer information om lön i Arbetsgivarguiden – Almegas kunskapsbank på webben. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.