Hoppa till innehåll

Traditionellt sett har de sociala frågorna reglerats sparsamt på EU-nivå. Men på arbetsmarknadsområdet är det tvärtom. Bland EU-lagstiftning finns bland annat regler om arbetstid, anställningsformer, överlåtelse av verksamhet, kollektiva uppsägningar och skydd vid arbetsgivarens insolvens.
Den sociala pelaren, som antogs vid toppmötet i Göteborg 2017, öppnar nu för ännu mer reglering och har använts som motivering till flera nya lagförslag inom det sociala området, till exempel revideringen av föräldraledighetsdirektivet, arbetsvillkorsdirektivet, etablerandet av en arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå, en rådsrekommendation om socialt skydd för arbetstagare och egen­företagare, revidering av förordningen av kör- och vilotider, med flera. Almega tycker att detta är fel väg att gå.

Arbetsmarknadsområdet regleras allt mer

Det tydligaste exemplet är de nya reglerna i utstationeringsdirektivet, som ska träda i kraft 2020. Det uttalade syftet är att bekämpa så kallad lönedumping, men det verkliga syftet är protektionistiskt och handlar om att skydda hemmamarknader genom att begränsa konkurrensen från länder med lägre lönenivåer.

Centralisering hot mot den svenska modellen

EU ska bara lagstifta när frågan inte kan hanteras bättre på nationell nivå och måste avstå från lagstiftning på områden där länderna själva reglerar bättre. EU-centraliseringen av arbetsrätten hotar väl fungerade nationella arbetsmarknadsmodeller, som den svenska, där arbetsmarknadens parter har stor frihet över regleringen av arbets- och anställningsvillkor. Lönebildningen och kollektivavtalsförhandlingar är kärnfrågor som hanteras av företag och arbetstagare och deras företrädare. Detaljerad lagstiftning, oavsett om den kommer från EU eller den svenska riksdagen, undergräver kollektivavtalen och försvårar för partsavtalade lösningar, något som Almega värnar om.

Almega vill att:

  • EU respekterar medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning. EU:s subsidiaritetsprincip måste få större betydelse och tillämpas striktare på arbetsmarknadsområdet.
  • Initiativ inom den sociala pelaren ska prövas med hänsyn till företagens konkurrenskraft.
  • Istället för bindande direktiv på det arbetsmarknadspolitiska området ska EU genom den öppna samordningsmetoden inspirera medlemsländerna att genomföra strukturella reformer på arbetsmarknaden som underlättar företags ny­anställningar, om­organisationer och dagliga organisering av arbetet.