Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator tyder på omkring nolltillväxt för tjänsteproduktionen inom näringslivet under fjärde kvartalet i år. Med andra ord pekar tjänsteindikatorn på närmast tvärstopp för tjänsteproduktionen under slutet av året.

Efter sommaren har det kommit fler tecken på att produktionen mattats av eller börjat minska i allt fler tjänstebranscher. Den senaste månadsstatistiken, för tjänsteproduktionen i oktober, visar ännu fler minustecken för olika tjänstebranscher än tidigare i år. Även de fåtal branscher som tidigare visat motståndskraft mot konjunkturnedgången i svensk ekonomi har visat tecken på försvagning under hösten. Inte minst oroande är att produktionen börjat falla för olika företagstjänster, som varit den största jobbmotorn inom tjänstesektorn under de senaste åren. Den enda del av tjänstesektorn som än så länge stått emot konjunkturnedgången är hälso- och sjukvård samt omsorg, men nu märks tendenser till avmattning även där.