Hoppa till innehåll

EU-kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Sammanfattning

Almega har fått möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar. Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega har 11 400 medlemsföretag i nio förbund, som tillsammans representerar ett sextiotal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har nästan 600 000 anställda.

Almega delar EU-kommissionens bedömning att sena betalningar vid affärstransaktioner är ett problem som skapar likviditetssvårigheter och ökar affärsrisken hos många små och medelstora företag. En betalningstid på högst 30 dagar är en rimlig norm för de flesta affärstransaktioner.

Almega anser dock att förslaget om en tvingande förordning om högst 30 dagars betaltid för alla fakturor, utan möjlighet att avtala om annat, är ett för långtgående ingrepp i avtalsfriheten. Almega avstyrker därför förslaget.

Almega avstyrker även förslaget om en automatisk dröjsmålsränta vid försenad betalning.

Almega avstår att yttra sig om övriga förslag i promemorian.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
22 december 2023

Justitiedepartementet sammanställning av remissvar

Kontaktperson

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer