EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Almega har beretts tillfälle att besvara remissen och inkommer med svar.

Detta ärende

Status


Från

Regeringskansliet


Svar senast

12 september 2018


Länk till remiss

Läs remissen här