Hoppa till innehåll

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Almega har beretts tillfälle att besvara remissen och inkommer med svar.

Status
Under bearbetning

Från
Regeringskansliet

Svar senast
12 september 2018

Läs remissen här

Kontaktperson

Jonas Stenmo

Chefsjurist

Stockholm

+46 8 762 68 71 +46 70 345 68 71 E-post

Läs mer