Barbro Lilja

Administratör

Barbro Lilja arbetar som administratör på enheten Arbetsgivarservice i Stockholm. Barbro administrerar också Almegas interna kursutbud.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 09
Mobiltelefon: +46 70 345 69 09
Epost: barbro.lilja@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm