Hoppa till innehåll

Information om 2024 års lönerevision

Lönerevision Bemanning Skolor

Löneavtalet med Sveriges Lärare är ett avtal med lokal lönebildning utan angivna löneökningsnivåer. Löneavtalet gäller för tillsvidareanställda samt för visstidsanställda vars visstidsanställning har varat fortlöpande under minst sex månader med de begränsningar som framgår av bilaga 1 till löneavtalet.

Endast tillgänglig för medlemmar