Hoppa till innehåll

Tjänstemännens löneavtal

Löneavtalen med Vision, Akademikerförbunden, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund är dialogavtal utan centralt angivna löneökningsnivåer. Om inget annat datum bestämts lokalt ska lönerevision genomföras per den 1 juli 2024 och löneökningarna bestäms mot bakgrund av företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar samt varje medarbetares individuella prestation.

Endast tillgänglig för medlemmar