Lön

Företagsnära lönebildning och medarbetar­nära lönesättning

I ett tjänste­företag står medarbetarna i centrum. Därför är det så viktigt att rekrytera rätt medarbetare, att ge medarbetarna förutsättningar att göra en bra insats och möjlighet att utvecklas, känna engagemang och motivation. Men för att styra verksamheten behövs också personliga samtal.

Medarbetarna måste få veta vad som förväntas och ha förståelse för det. Det krävs tydlighet och öppenhet mellan företag och medarbetare. Både samtal i det dagliga arbetet och strukturerade samtal i verksamhetsplanering och löneprocess. De strukturerade samtalen kallas medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalen bidrar till delaktighet i företagets vision, värderingar och övergripande mål. Där sätter medarbetare och chef tillsammans mål för den prestation som förväntas kommande år.

Här samlar vi hjälpmedel; ordlista, lönestatistik, åsikter och annan information för att hjälpa dig som är lönesättande chef att sätta rätt lön – lönesamtal är enklare än du tror!

Obs! för att nå kollektivavtalsspecifik information behöver du logga in i Arbetsgivarguiden.

Kollektivavtal reglerar lön

De kollektivavtal som Almega förhandlar om reglerar exempelvis anställningsvillkor och löner mellan arbetsgivare och arbetstagare. Parter i ett kollektivavtal är en arbetsgivar­organisation (eller en arbetsgivare) och en arbetstagar­organisation. När kollektivavtal träffats blir medarbetarna bundna av det och man måste följa det.

I Arbetsgivarguiden hittar du vad som gäller i just ditt kollektivavtal.

Svenskt Näringsliv webb-verktyg för lönesättning i mindre företag

www.jobbamedlonen.se finns möjlighet att ta fram ett företagsanpassat underlag som innehåller de tre viktigaste delarna: En lönestrategi som beskriver mål och syfte, definierade kriterier för hur lönen ska sättas, samt en tidsplan för löneprocessen.

Boktips

Vi har samlat några böcker som vi rekommenderar dig som vill lära dig mer om lönebildning.
Läs våra boktips!

Partsgemensamt stödmaterial

Almega Vård­företagarna och Kommunals vägledning:

Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning. Tips och idéer för lönearbetet