Lön

Företagsnära och medarbetar­nära lönesättning

Lönen är viktig, den betyder mycket för både företag och medarbetare. Lönen bidrar till att företaget kan rekrytera och behålla rätt kompetens och rätt använd är den en drivkraft för goda insatser och resultat.

För att vara en drivkraft behöver lön sättas av den som känner till medarbetarens prestationer och det är företagets ekonomiska förutsättningar, inte centrala löneavtal, som ska avgöra lönehöjningarnas storlek. Därigenom kan lön bidra till företagets lönsamhet vilket påverkar företagets möjlighet att betala högre löner.

Företagsnära och medarbetarnära lönesättning blir viktigare när lönen behöver användas som drivkraft och konkurrensen om medarbetarna hårdnar. Det leder förmodligen till att lönespridningen ökar vilket ökar medarbetarnas möjlighet till lönekarriär. I framtiden kommer det troligen att bli vanligare med rörlig lön där lönen beror på och varierar med de resultat som nås.

För medarbetarna är det den totala kompensationen som avgör. Därför blir företagsnära och medarbetarnära lönesättning allt viktigare när konkurrensen om medarbetarna hårdnar. I den totala kompensationen ingår även att ha roligt och trivas på jobbet, ha utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter, att få vara med i intressanta sammanhang samt att ha en chef med bra ledaregenskaper.

Svenskt Näringsliv webb-verktyg för lönesättning i mindre företag

www.jobbamedlonen.se finns möjlighet att ta fram ett företagsanpassat underlag som innehåller de tre viktigaste delarna: En lönestrategi som beskriver mål och syfte, definierade kriterier för hur lönen ska sättas, samt en tidsplan för löneprocessen.

Partsgemensamt stödmaterial

Almega Vård­företagarna och Kommunals vägledning:

Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning. Tips och idéer för lönearbetet