Hoppa till innehåll
lönerevision almega

Så kan lönerevisionen bli ett framgångsverktyg

Den årliga lönerevisionen kan vara en tids- och energikrävande process, men det finns mycket att vinna på att hantera den professionellt. Almegas expert delar med sig av sina bästa råd för hur du lyckas.

Med över 20 års erfarenhet av förhandlingar i det privata näringslivet och med rollen som förhandlingschef på TechSverige vet Einar Humlin allt om lönesättningens utmaningar och möjligheter. Och han menar att en lyckad lönerevision kan börja redan innan medarbetaren anställs:

– Det största misstaget är faktiskt att man anställer någon i fel löneläge från början, till exempel att en kvinna anställs till lägre lön än en man i motsvarande position, för det är svårt att rätta till senare med hjälp av lönerevision. Därför är det viktigt att ha stenkoll på lönestrukturen inom det egna företaget och skaffa sig kunskap om lönestatistiken hos andra företag i branschen – på så vis har du som lönesättande chef en kompass att använda dig av, säger Einar Humlin.

Stå upp för lönen

En annan viktig framgångsfaktor, menar han, är att den lönesättande chefen tar sin roll på allvar och inte försöker ducka för det personliga ansvaret:

– Stå upp för den lön du sätter. Om du försöker slingra dig, hänvisa till att det är någon annan som bestämmer eller att lönen som sätts styrs av ekonomiska faktorer som du inte kan påverka, riskerar du att tappa medarbetarens respekt. Det är viktigt att du inte abdikerar från din roll som lönesättare, även om du har många parametrar att förhålla dig till.

Almega ger råd

Med det sagt vet Einar Humlin mycket väl att lönesättning är en komplex process och uppmanar därför företag att dra nytta av all den kunskap som Almega erbjuder sina medlemmar.

Till exempel tipsar han om att det första steget i en lönerevision bör vara att logga in i Almegas digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden, för att läsa igenom det aktuella kollektivavtalet. Det ger en bild av vilka spelregler som finns och vilka som faktiskt omfattas av lönerevisionen, för att till exempel inte missa den som är föräldraledig.

– Du kan också mejla din kontaktperson på Almega om du behöver hjälp. Vi hjälper även våra medlemsföretag med utbildningar som gör cheferna bättre rustade för att hantera alla steg i löneprocessen.

Mjuka värden viktiga

Lönerevisionen handlar till stor del om att förhålla sig till hårda ekonomiska fakta, men Einar Humlin vill också lyfta fram att mjuka värden kan användas som framgångsnycklar:

– Lönesamtalet är ett bra tillfälle för chefen att fånga upp signaler och sätta en handlingsplan. Det finns flera vägar till motivation än bara löneökning, till exempel framtida karriärsteg och kompetensutveckling.

Genom att lyssna aktivt till det som kommer fram under samtalet kan ni tillsammans skapa en väg framåt, menar Einar Humlin, där lönesiffran bara är en parameter i det som skapar driv och utveckling för medarbetaren.

– Det finns mycket att vinna på att utvärdera vad som fungerat i den senaste lönerevisionen och vad som behöver förbättras strukturellt till nästa tillfälle. Alla medarbetare kommer inte att bli nöjda med lönen, men alla ska känna sig professionellt behandlade under processens gång.