Hoppa till innehåll
Tired businessman looking at laptop while sitting in office

Behåll rätt kompetens vid arbets­brist 

Det är många arbetsgivare som hör av sig till Almegas arbetsgivarjour med frågor kring arbetsbrist. Almegas arbetsrättsexpert Gunnar Ekbrant reder ut de vanligaste frågorna – om möjligheterna för att behålla kompetens inom företag vid uppsägning av personal och hur man ska gå tillväga för att det ska ske på ett korrekt sätt.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och för många av Almegas medlemsföretag har konsekvenserna av detta varit personalneddragningar, vilket också märks i de frågor kring arbetsbrist som inkommer till Almegas arbetsgivarjour. 

”Undantagsreglerna i las har gjort det lättare för företag att behålla rätt kompetens”

Gunnar Ekbrant

Arbetsrättsjurist

Stockholm

Läs mer

– Att dra ner på personal är en tung uppgift och ett av de svåraste beslut som arbetsgivare måste ta. En uppsägning på grund av arbetsbrist är en komplex handling, som kräver flera steg och varje steg måste göras på rätt sätt. Vår checklista och våra steg-för-stegguider, i Arbetsgivarguiden som är tillgänglig för dig som är medlem, är därför bra verktyg att använda, säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist på Almega. 

 Ändrade turordningsregler positivt inslag för företag 

Ett stort problem för företag vid arbetsbrist är att försöka behålla personal som har den kompetens som behövs för att företag fortsatt ska kunna driva sin verksamhet. För ett år sedan ändrades turordningsreglerna i las (lagen om anställningsskydd) och kollektivavtalen, vilket ger möjlighet för arbetsgivare att kunna undanta i normalfallet mellan tre och fyra medarbetare, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid mycket stora neddragningar kan fler undantag göras. 

– Undantagsreglerna i las har gjort det lättare för företag att behålla rätt kompetens, vilket innebär att förändringen varit ett positivt inslag för företag i det svåra arbetet att säga upp personal och samtidigt försöka behålla kompetens för sin överlevnad, säger Gunnar Ekbrant. 

Avtalsturlista ytterligare en möjlighet att behålla kompetens 

Det har dock alltid funnits en möjlighet i las för fack och arbetsgivare att komma överens om vilka anställda som behövs för att arbetsgivare ska kunna behålla nödvändig kompetens – en så kallad avtalsturlista. Det innebär att fack och arbetsgivare, när kollektivavtal gäller, bland annat kan komma överens om vilka, och hur många, personer som kan undantas och därmed vara kvar i anställning. 

– Dessvärre används inte möjligheten i den utsträckning man skulle önska och därför har de nya undantagen i las varit till stor hjälp. De nya huvudavtalen har betonat att avtalsturlista är ett gemensamt åtagande mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vi hoppas nu när de nya undantagsreglerna har satt sig, att huvudregeln att gemensamt komma överens om avtalsturlista inte ska fortsätta att vara undantag, säger Gunnar Ekbrant.

Som medlem i Almega kan du alltid kontakta vår rådgivning i frågor som rör arbetsrätt.