Hoppa till innehåll

Det nya omställnings­studie­stödet

En viktig del av den nya LAS-överenskommelsen är omställningsstudiestödet. Det kan ges till personer som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Vi har sammanställt vad det nya omställningsstudiestödet innebär och hur Almega arbetar med frågan.

Vad innebär det nya omställningsstudiestödet?

  • Ett nytt offentligt studiestöd för utbildningar som stärker den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden.
  • Gäller för arbetstagare som är anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal och omfattas av LAS-överenskommelsen. Även arbetstagare hos arbetsgivare utan kollektivavtal har möjlighet att ansöka.
  • Arbetstagare får, oavsett anställningsform, en kraftigt utökad rätt till kompetens­utveckling såväl under pågående anställning som vid arbetslöshet.
  • Arbetstagare får rätt till ledighet för att genomgå utbildningar upp till 44 studieveckor. Rätt till ledighet följer enligt reglerna i studieledighetslagen. Arbetsgivare har rätt att skjuta på ledigheten längre än studieledighetenslagens tidsfrister utan samtycke om allvarlig störning föreligger. Mer information kring studieledighetslagen finns i Arbetsgivarguiden.
  • Den enskilde får ekonomisk ersättning under studietiden — dels genom det statliga grundläggande omställningsstudiestödet, som Centrala studiestödsnämnden(CSN) ansvarar för, dels genom det kompletterande  ekonomiska stöd som omställningsorganisationerna TRR och TSL kan bidra med genom kollektivavtal och överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter. CSN betalar ett omställningsstudiestöd om 80 procent av lönen upp till ett tak om 4,5 inkomstbasbelopp, dvs. 26 625 kr/månad för 2022 (ett inkomstbasbelopp uppgår till 71 000 kr 2022). På lönedelar över 4,5 inkomstbasbelopp kan TRR och TSL betala ett belopp om 65 procent av lönen upp till ett tak om 12 inkomstbasbelopp  (71000 kr/månad för 2022).
  • Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då man kan  söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.
  • Krav: man ska ha arbetat i snitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad i minst 96 månader (8 år) under en ramtid om 14 år.
  • Tidsbegränsat anställda, uppsagda på grund av sjukdom samt anställda under pågående anställning omfattas av utökat omställningsavtal (omställningsstöd och kompetensstöd).

Det grundläggande omställnings- och kompetensstödet, såsom vägledning, rådgivning och förstärkt stöd för sjuka som blivit uppsagda, ska erbjudas alla anställda, oavsett om de omfattas av kollektivavtal eller inte, och finansieras av staten. Mer information kring detta samt omställningsstudiestöd finns att läsa på regeringens hemsida. 

Stort behov av fler utbildningsplatser

Framtidsjobben finns i tjänstesektorn. Den nya huvudavtalets omställningsstudiestöd öppnar dörrar för anställda som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden och växla över till branscher med kompetensbrist. Nu har branscherna inom tjänstesektorn både möjlighet och ansvar att marknadsföra sina viktigaste framtidsyrken och nyckelkompetenser.

I dagsläget kommer de yrkesverksamma att behöva konkurrera med övriga sökanden om de ordinarie utbildningsplatserna. Fullt utbyggt 2026 förväntas mellan 20 000 – 40 000 individer studera med omställningsstudiestöd.

Den tidigare regeringen aviserade inga nya satsningar på utbildningar för just yrkesverksamma. Om tjänstesektorns kompetensförsörjning ska kunna förbättras med hjälp av omställningsstudiesystemet behöver utbudet av utbildningar för anställda växa.

Almega vill se följande:

  • Fler utbildningsplatser på kortare kurser både på Yrkeshögskolan samt Universitet och högskolor.
  • Lyft fram de fristående utbildningsanordnarnas utbud eftersom de förväntas utbilda en stor andel av de yrkesverksamma.