För att ta tillvara idéer och synpunkter och säkerställa att Almega ger god medlemsservice har Almega en kvalitetsansvarig, Peter Lindgren.

Peter Lindgren, chef för arbetsgivarservice på AlmegaTill Peter kan du vända dig med synpunkter på Almegas service och tjänster, eller om du vill föreslå förändringar.

Välkommen att kontakta Peter