Hör av dig till Peter!

För att ta tillvara idéer och synpunkter och säkerställa att Almega ger god medlemsservice har Almega en kvalitetsansvarig, Peter Lindgren.

Till Peter kan du vända dig med synpunkter på Almegas service och tjänster, eller om du vill föreslå förändringar.