Pressrum

Pressmeddelande och aktuellt

Aktuellt

Svensk konsultsektor i ny belysning

Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening. Den består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Den expanderar i takt med att kunderna väljer att upphandla konsulter som gör utredningar, projekterar byggen, utvecklar produkter och IT-system, konstruerar maskiner, utformar reklamkampanjer, patentansökningar och affärsavtal, genomför revisioner och tester av olika slag, sköter rekrytering, bokföring eller telefonintervjuer, utvecklar organisationsformer, interna rutiner och mycket mer.

Visa fler…

Andra förbund och branscher

Gå till pressrummen för något av våra förbund eller branscher:
Välj förbund eller bransch

Aktuell information

- när det passar dig