Central förhandlings­framställan

Förhandlingsframställan innebär att facklig part lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga. I begäran beskriver facklig part vad det är de vill förhandla om och lämnar eventuella bilagor.

Detta formulär används för digital central förhandlingsframställan. När aktuellt förbund inom Almega fått del av central förhandlingsframställan återkommer förbundet snarast för bekräftelse (normalt inom 1 arbetsdag).

  • Namn på företaget som förhandlingen gäller.
  • Övrigt
  • Kontaktuppgifter för förhandlande ombudsman