Framtidens Arbetsmarknadspolitik

Framtidens Arbetsmarknadspolitik

Sveriges arbetsmarknadspolitik formades i en tid då våra arbetsliv såg helt annorlunda ut jämfört med idag. På den tiden hade de flesta ett eller ett par jobb under hela sitt yrkesliv, medan vi nu byter jobb ofta. Fler och fler växlar mellan karriärer, kanske flera gånger i livet. Enmans­företagande och gig-ekonomin blir allt vanligare, särskilt inom tjänstesektorn. Entreprenörskap och företagande betyder något annat i dag än det gjorde då.

Tjänstesektorn blir alltmer internationaliserad och både företag och arbetskraft rör sig över gränserna. De som kommer till Sverige på flykt behöver hjälp och stöd för att komma in i samhället och bidra. Inom RUT-sektorn startas många företag av nya svenskar, särskilt kvinnor.

I dag arbetar fyra av fem i Sverige inom tjänstesektorn, och det är här de nya jobben växer fram. Men det är också tjänstesektorn som drabbas hårdast av stelbenta regler och föråldrad lagstiftning. Ett företags största utgiftspost är ofta löner, och i tjänstesektorn är detta extra tydligt. Den internationella konkurrensen leder till prispress, vilket i kombination med ett allt högre lönetryck, gör det är svårt att behålla lönsamheten.

För att tjänste­företag ska kunna fortsätta vara den viktiga jobb- och tillväxtmotor i Sverige som den är idag krävs en modern arbetsmarknadspolitik. Det handlar bland annat om rörlighet på arbetsmarknaden och tydliga spelregler som gör det möjligt för fler människor att starta, driva och utveckla företag.

Framtidens utmaningar inom Arbetsmarknadspolitiken sammanfattar Almega i dessa huvudområden:

  • Förändra Arbetsförmedlingen i grunden. En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchnings­företag.
  • Stöd och matchning så att fler kommer in på arbetsmarknaden. Arbetssökande måste få bättre hjälp att hitta nya jobb.
  • Livslång kompetens­utveckling ger både snabb integration för nyanlända och smart kompetensförsörjning till svenska företag.
  • Modernisering av arbetsrätten. Dagens LAS har för mycket fokus på sist in först ur, och för lite på kompetens. Trygghet på arbetsmarknaden är att ha bra kompetens så att man kan behålla sitt jobb eller få ett nytt om man förlorar det man hade.
  • Utveckla RUT till ett HEM-avdrag. Gör om RUT till ett HEM-avdrag för alla tjänster som utförs i, eller i anslutning till, kundens hem. Låt köpare och entreprenörer bestämma morgondagens tjänster upp till 100 000 kr per person och år.