Hoppa till innehåll

Framtidens arbetsmarknadspolitik

Tillgången på kompetent arbetskraft är helt avgörande för att tjänste­företagen ska kunna utvecklas och växa.

I dag arbetar tre av fyra i Sverige med tjänster. Det är i tjänstesektorn som de nya jobben växer fram. Nio av tio nya jobb skapas inom tjänstesektorn. Det är också tjänste­företagen som skapar de första jobben för unga och nyanlända i Sverige. Tillgången på kompetent arbetskraft är helt avgörande för att tjänste­företagen ska kunna utvecklas och växa.

För att tjänste­företagen ska kunna fortsätta vara den viktiga jobb- och tillväxtmotor som de är idag krävs en modern arbetsmarknadspolitik som hjälper företagen hitta kompetent arbetskraft ser till att fler personer kan komma in på arbetsmarknaden och matchas till rätt jobb. Framtidens utmaningar inom Arbetsmarknadspolitiken sammanfattar Almega i dessa huvudområden:

Almega vill:

  • Förändra Arbetsförmedlingen i grunden och låta fristående matchnings­företag sköta förmedlandet av jobb.
  • Underlätta kompetens­utvecklingen genom att låta företag dra av kostnader för att utbilda sin personal.
  • Förenkla reglerna för de personer som vill komma hit och arbeta.
  • Modernisera arbetsrätten. Dagens LAS har för mycket fokus på sist in först ut, och för lite på kompetens. Trygghet på arbetsmarknaden är att ha bra kompetens så att man kan behålla sitt jobb eller få ett nytt om man förlorar det man hade.

Mer om arbetsmarknad

Läs fler aktuella artiklar