Arbetsförmedlingen

Vässa matchningen – reformera Arbetsförmedlingen

Det är hög tid att Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas och att matchningen konkurrensutsätts så att duktiga privata aktörer kan bidra till den en bättre fungerande matchning mot arbetsmarknadens behov.

Arbetsförmedlingen förmedlar för få – färre än 15 procent – av de lediga jobben. Den bristande effektiviteten i matchningen är det främsta skälet till att Almega vill reformera Arbetsförmedlingen i grunden. Bara drygt 30 procent av företagen är nöjda med stödet de fått för att hitta ny personal från Arbetsförmedlingen visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Bara var sjätte företag planerar att rekrytera ny personal med hjälp av Arbetsförmedlingen de kommande tre åren.

Alla arbetslösa har rätt till bra matchning. När Arbetsförmedlingen reformeras kommer matchningen förbättras och nya jobb att kunna tillsättas.

Läs Almegas rapport om att reformera Arbetsförmedlingen

Vi vill:

  • Låt Arbetsförmedlingen sköta myndighetsutövningen dvs göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetslösa.
  • Låt privata matchnings­företag och fristående aktörer ta över matchningsuppdraget från Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande ska kunna välja mellan olika matchnings­företag.
  • Ge ekonomisk ersättning till de fristående utförarna när de arbetssökande får nytt jobb eller påbörjar ny utbildning.