Arbetsförmedlingen

Vässa matchningen – reformera Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har det främsta ansvaret för att hantera de växande matchningsproblemen på svensk arbetsmarknad. Men trots att man fått allt större resurser har matchningseffektiviteten minskat. Miljard efter miljard har lagts på myndigheten för att få ut fler i arbete snabbare, utan resultat. Nu krävs en reform som radikalt ändrar myndighetens sätt att arbeta.

Almega vill att Arbetsförmedlingen reformeras i grunden:

  • Minimera myndighetsutövandet och istället skapa en matchningsmarknad.
  • Låt offentliga och privata leverantörer av utbildnings- och  arbetsförmedlingstjänster tävla om de bästa lösningarna.
  • Den arbetslöse ska ges större möjlighet att själv välja leverantör och insats.
  • Leverantörerna bör ersättas dels utifrån den arbetslöses behov, dels utifrån de resultat insatserna ger.