Arbetsförmedlingen

Vässa matchningen – reformera Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten ökar. Konjunkturen mattas av. Matchningen måste börja fungera i hela landet för att säkra kompetensförsörjningen och för att ge människor jobb, särskilt i en tid då ekonomin mattas av. Arbetsförmedlingen måste göras om i grunden.

1.5 procent av de som söker jobb på får det genom en arbetsförmedlare. Dessutom har de lägst förtroende av alla statliga förvaltningsmyndigheter.

66 procent av företagen som rekryterar hos Arbetsförmedlingen idag tycker att det fungerar mycket eller ganska dåligt. Dessutom meddelade Almegas tjänsteindikator i september 2019 att konjunkturen nu mattas av och vi går in i betydligt svalare tider. Arbetslösheten ökar. Det betyder att det blir ännu viktigare att vi har väl fungerande matchning i hela landet. Alla arbetslösa har rätt till bra matchning.

Riksrevisionens granskning visar att modellen med fristående aktörer fungerar

Riksrevisionen har i sin nya gransknings­rapport Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för för arbetssökande studerat fyra delar i valfrihetssystemet som avgör hur väl STOM (Stöd och matchning) matchar arbetslösa mot nya jobb eller utbildning. Granskningen ger ett starkt stöd till fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen samtidigt som Riksrevisionen för fram ett antal rekommendationer för att ytterligare förbättra modellen. Almega välkomnar rapporten och delar Riksrevisionens samtliga rekommendationer.

Läs mer

Vi vill:

  • Låt Arbetsförmedlingen sköta myndighetsutövningen, göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetslösa.
  • Låt fristående aktörer ta över matchningsuppdraget från Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande ska kunna välja mellan olika matchnings­företag.
  • Ge ekonomisk ersättning till de fristående utförarna när de arbetssökande får nytt jobb eller påbörjar ny utbildning.
  • Låt inte reformen bli ett sätt att kommunalisera Arbetsförmedlingen – vilken matchning du får ska inte avgöras av ditt postnummer.
  • Inför en glesbygdspeng som anpassar ersättningen efter antalet deltagare i glest befolkade områden.
  • Gör om arbetsmarknads­utbildningen i grunden. Låt fler få tillgång till arbetsmarknads­utbildningen, och låt de fristående aktörerna göra jobbet.

Läs våra rapporter

 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är på allas läppar. Men vad händer egentligen? Vi försöker reda ut fem missförstånd som ofta förekommer i debatten.