Arbetsförmedlingen

Vässa matchningen – reformera Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten ökar. Konjunkturen mattas av. Matchningen måste börja fungera i hela landet för att säkra kompetensförsörjningen och för att ge människor jobb, särskilt i en tid då ekonomin mattas av. Arbetsförmedlingen måste göras om i grunden.

1.5 procent av de som söker jobb på får det genom en arbetsförmedlare. Dessutom har de lägst förtroende av alla statliga förvaltningsmyndigheter. 66% av företagen som rekryterar hos Arbetsförmedlingen idag tycker att det fungerar mycket eller ganska dåligt.

Dessutom meddelade Almegas tjänsteindikator i september 2019 att konjunkturen nu mattas av och vi går in i betydligt svalare tider. Arbetslösheten ökar. Det betyder att det blir ännu viktigare att vi har väl fungerande matchning i hela landet.

Alla arbetslösa har rätt till bra matchning.

Läs Almegas rapport om att reformera Arbetsförmedlingen

Vi vill:

  • Låt Arbetsförmedlingen sköta myndighetsutövningen, göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetslösa.
  • Låt fristående aktörer ta över matchningsuppdraget från Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande ska kunna välja mellan olika matchnings­företag.
  • Ge ekonomisk ersättning till de fristående utförarna när de arbetssökande får nytt jobb eller påbörjar ny utbildning.
  • Låt inte reformen bli ett sätt att kommunalisera Arbetsförmedlingen – vilken matchning du får ska inte avgöras av ditt postnummer.
  • Inför en glesbygdspeng som anpassar ersättningen efter antalet deltagare i glest befolkade områden.
  • Gör om arbetsmarknads­utbildningen i grunden. Låt fler få tillgång till arbetsmarknads­utbildningen, och låt de fristående aktörerna göra jobbet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är på allas läppar. Men vad händer egentligen? Vi försöker reda ut fem missförstånd som ofta förekommer i debatten.