Hoppa till innehåll

Nya perspektiv på kompetens­utveckling

Hur kan tjänsteföretag bli bättre på kompetensutveckling? I en ny broschyr, En riktigt bra kompetensutveckling, går Almega tillsammans med fyra fackförbund på djupet i frågan och presenterar en rad nya perspektiv på inlärning och utveckling.

Traditionellt har kompetensutveckling främst handlat om individuellt lärande och personlig utveckling. Men enligt forskningen handlar det snarare om det kollektiva lärandet, där gruppen lär av varandra och tillsammans bidrar till utvecklingen.

– Kompetens är kopplad till dina arbetsuppgifter i det aktuella sammanhanget eftersom handlingsförmågan beror på uppdraget i förhållande till just den specifika situationen, säger Kajsa Eldin, förhandlingschef på Almega.

Lösningen på kompetensutveckling har ofta varit att gå en kurs och komma tillbaka med en kurspärm. Men enligt Kajsa Eldin bör fokus i stället ligga på vardagslärandet:

– Lärandet är något som sker hela tiden på arbetsplatsen, inom och mellan olika grupper, även mellan företag, kunder och leverantörer. En nyckel är att aktivt dela med sig av lärandet, högt som lågt, helst på ett strukturerat sätt, och värdera det vardagliga lärandet och se kompetensutveckling som en affärskritisk fråga.

Kompetensutvecklingen måste utgå från den egna verksamheten

Kajsa Eldin har även varit delaktig i den arbetsgrupp, bestående av representanter från Almega, Akavia, Journalistförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen, som sett över nya sätt att arbeta med kompetensutveckling. Projektet är en del av parternas gemensamma arbete inom ramen för Framtidens Kollektivavtal, som bland annat har resulterat i broschyren En riktigt bra kompetensutveckling.

– Det är en partsgemensam produkt som är tänkt att ge inspiration och guida tjänsteföretag genom att lyfta fram nya perspektiv kring inlärning och utveckling, säger Kajsa Eldin.

I arbetet har de även haft hjälp av ett antal tongivande forskare på området.

­– Vi insåg att vi behövde stöd och underlag kring synen på kompetensutveckling idag och forskarna gav oss en bra grund att stå på. Sammantaget kan jag kan säga att vår bild av hur man på bästa sätt arbetar med kompetensutveckling till viss del har reviderats, säger Kajsa Eldin.

En viktig del i arbetet är att företaget behöver se över vad som behövs för att bäst utveckla företagets specifika verksamhet, och en annan del är att inspirera medarbetarna till att vilja utvecklas på bästa sätt för verksamheten.

­– Kompetensutveckling måste utgå från den egna verksamheten, hur situationen ser ut för just det företaget och den arbetsgruppen. Som arbetsgivare kan man inte heller tvinga någon att kompetensutveckla sig – drivkraften måste finnas hos medarbetaren, säger Kajsa Eldin.

”Våga experimentera och tänk att ca 80% är good enough. Vänta inte tills det är perfekt, för då tar det för lång tid. Det handlar om att konstant sträva efter att utveckla och förbättra” –Randstad 

Starkare tillsammans

När man tänker arbetsgivare och fack är det lätt hänt att tankarna förs till avtalsrörelser och skilda perspektiv. Men vad som är mindre känt är det samarbete som kontinuerligt sker mellan parterna, där de utifrån en gemensam agenda och i gemensamma projekt tillsammans arbetar för att utveckla arbetsmarknaden, även arbetsgivarpolitiskt.

– Processen inom projektet En riktigt bra kompetensutveckling var konstruktiv, lärorik och också jättekul! När vi jobbar mot ett gemensamt mål – att utveckla medarbetare och därmed företagen – blir det väldigt tydligt att vi är starkare tillsammans, säger Kajsa Eldin.