Hoppa till innehåll

EU och internationellt

Främjandet av tjänsters fria rörlighet på EU:s inre marknad är en mycket viktig del av det europeiska näringslivets dynamik och konkurrenskraft. Almega arbetar för att skapa förutsättningar och ta bort hinder för tjänsteföretagens utveckling.
Här hittar du Almegas nyheter och rapporter inom ämnet EU.