Hoppa till innehåll

Friare dataflöden skapar 500 000 jobb

Att molntjänster hålls fria i Europa är en förutsättning för en modern och välfungerande inre marknad. Sätter vi upp digitala gränser i Europa riskerar stor potential att gå förlorad. Molntjänsterna förväntas nämligen skapa en halv miljon nya jobb under de kommande fem åren. Det skriver Almega i en ny rapport om fria dataflöden.

    Kapitel

– En global ekonomi förutsätter friare dataflöden. Om friheten förvaltas kan molntjänsterna skapa en halv miljon jobb nya jobb i Europa fram till 2024. Men tyvärr står den friheten hotad, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega.

Molntjänster är ett sätt att tillhandahålla IT-funktioner och datalagring över internet genom externa servrar. Istället för att lagra information på en dator så lagras den på externa servrar som nyttjas via internet. Men nu i maj blir den nya dataflödesförordningen lag. Det innebär att länder kan göra vissa nationella undantag, och därmed kan dataflöden begränsas.

– Att EU nu öppnar upp för nationella undantag kan sätta den digitala friheten på spel. Det är viktigt att friheten att dela data över landsgränser värnas, särskilt för ett land som Sverige där IT-branscherna inom tjänstesektorn är en viktig jobbmotor, avslutar Andreas Åström.