Hoppa till innehåll

Almega är på plats i Almedalen 2023

Almega är på plats under Almedalen 2023, 27 juni–1 juli, och bjuder in till två seminarier: ”Vad mer kan det privata ta över?” 15:45-16:45 under onsdag den 28 juni samt ”Så kan tjänsteföretagen bidra till att minska utanförskapet” 13:15-14:15 under torsdag den 29 juni. Båda seminarierna hålls i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.

Om du behöver en näringspolitisk expert inom området för tjänstesektorns betydelse till ditt evenemang kontaktar du oss genom att skriva ett mail till vår näringspolitiske expert Johannes Nathell, johannes.nathell@almega.se. Du kan även kontakta experterna direkt via kontaktkorten.

Vi är i Almedalen för att berätta att tjänstesektorn är framtidssektorn och att tjänsteföretagen är Sveriges jobb-, tillväxt- och integrationsmotor.

Fredrik Östbom, Chef Näringspolitik och opinionsbildning

Möt vår vd och våra politiska experter i Almedalen

VD, Almega

Ann pratar gärna om hur förutsättningarna för tjänsteföretagen kan bli ännu bättre.

Fredrik Östbom, Chef näringspolitik och opinionsbildning.
Chef Näringspolitik och opinionsbildning

Fredrik pratar gärna om tjänstesektorns betydelse för jobb och tillväxt.

Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert.
Jurist och näringspolitisk expert

Ulrica pratar gärna om frågor som rör offentlig upphandling, konkurrens och valfrihetssystem.

Patrick Joyce, Chefsekonom
Chefsekonom

Patrick pratar gärna om frågor som rör skatter, arbetsmarknad och kompetensinvandring.

Per Hammar, Näringspolitisk expert.
Näringspolitisk expert

Per pratar gärna om frågor som rör kompetensförsörjning.

Johannes Nathell, Näringspolitisk expert.
Näringspolitisk expert

Johannes pratar gärna om frågor som rör skatter och kompetensavdraget.

Fredrik Segerfeldt, Näringspolitisk expert.
Näringspolitisk expert

Fredrik pratar gärna om frågor som rör tjänstehandel och välfärdsföretagande.

David Wästberg, Arbetsgivarpolitisk expert
Arbetsgivarpolitisk expert

David pratar gärna om frågor som rör EU.

Almegas seminarier under Almedalsveckan

Onsdag 28 juni, 15:45-16:45
Vad mer kan det privata ta över?

Under de senaste decennierna har flera verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi öppnats upp även för privata aktörer, vilket har ökat mångfalden och kvalitén. Exempel finns inom skola, vård, omsorg, bemanning etc. Finns det ytterligare verksamheter som kan öppna upp för privata aktörer?

Se seminariet i efterhand

Torsdag 29 juni, 13:15-14:15
Så kan tjänsteföretagen bidra till att minska utanförskapet

Utanförskapet är dagens största samhällsproblem. Tjänstesektorn är redan idag en integrationsmotor och för många ett första steg in på arbetsmarknaden. Med rätt förutsättningar kan tjänsteföretagen även fortsatt vara en del av lösningen på vår tids största samhällsproblem.

Se seminariet i efterhand

Läs mer om våra förbund i Almedalen