Hoppa till innehåll
Victoria Lundqvist, Arbetsrättsjurist, Medieföretagen

Gör rätt vid distansarbete

Distansarbete har blivit en naturlig del av arbetslivet på många håll och Almegas rådgivare får ofta frågor på temat. I avsnitt sex av Almegapodden svarar vi på några av de vanligaste. Du får också höra några fördelar och nackdelar med arbete på distans.

Distansarbete, hybridarbete eller kanske flexarbete eller workation? Kärt barn har många namn och begreppet är inte definierat i lag, men handlar om att arbetstagaren utför arbete utanför arbetsgivarens ordinarie arbetsplats, till exempel hemifrån eller i någon typ av co working-yta.

Så här några år efter pandemin, och den stora ökningen av distansarbete, börjar fördelar och nackdelar med distansarbete visa sig. Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist på Almega, listar några av dem när hon gästar Maria Elinder, arbetsrättsexpert på Almega, i Almegapodden.

Distans ger balans

– Den största fördelen, som visar sig i undersökningar, är att när man jobbar på distans, till exempel hemifrån, kan man arbeta mer ostört och utan avbrott. Många upplever att de får mer balans i livet. Man kanske slipper pendla varje dag, vilket också är en positiv miljöaspekt på det hela, säger Viktoria Lundqvist.

En annan fördel, som arbetsgivaren får, kan vara en ökad rekryteringsbas.

– Att erbjuda distansarbete ökar möjligheten att locka fler kompetenta medarbetare både inom Sverige och utomlands. Det har också visat sig att bara själva möjligheten att välja att arbeta på distans gör att medarbetare blir mer lojala, oavsett om man sedan väljer att utnyttja den möjligheten.

Bygga företagskultur på distans

En nackdel som visat sig är att chefer tycker att det är extra utmanande att leda på distans. En annan kan vara att förutsättningarna för att bygga en bra företagskultur försämras.

– Där behöver man skapa möjligheter att träffas just för att bygga kultur, konstaterar Viktoria Lundqvist.

Även onboardingen, introduktionen för en nyanställd, behöver ses över extra noga om man har många på distans, tipsar Viktoria Lundqvist. Distansarbete kommer också med en hel del, för vissa medarbetare, nya tekniska lösningar. Här behöver man se till att alla får möjlighet att kompetensutveckla sig i de nya systemen så ingen känner sig exkluderad för att man inte hänger med i den tekniska utvecklingen.

Måste man då tillåta distansarbete? Svaret är nej, det är ingen rättighet.

–Utgångspunkten är att arbetsgivaren bestämmer utifrån vad som är bäst för verksamheten, säger Viktoria Lundqvist.

Lyssna på hela avsnittet

Hör mer om distansarbete i avsnitt sex av Almegapodden. I avsnittet hör du också om man måste upprätta ett skriftligt avtal om distansarbete, vem som är ansvarig för arbetsmiljön vid distansarbete och mycket mer.