Hoppa till innehåll

Den gröna omställningen, alltmer pådriven av digitala lösningar och artificiell intelligens (AI), stöper om näringslivet i grunden. Och tjänstesektorn, vars betydelse för svensk ekonomi blir allt större, är långt ifrån undantagen.

– Vi ser att de tjänsteföretag som erbjuder kunskapsintensiva företagstjänster i det närmaste har räddat svensk produktivitet under senare år. Därför är det beklämmande att det alltjämt är billigare att investera i maskiner än i medarbetare, säger Jonas Jegers, näringspolitisk expert på Almega.

Idag är företagens möjligheter att göra avdrag för utbildningskostnader små. Detta eftersom Skatteverket främst ser dessa som en levnadskostnad för den enskilde.

”Det är beklämmande att det alltjämt är billigare att investera i maskiner än i medarbetare”

Jonas Jegers

Näringspolitisk expert

Stockholm

Läs mer

­– Detta slår mot hela tjänstesektorn, men mest mot de företag vars tjänster bygger på ständigt uppdaterade kunskaper. Skatteverket har exempelvis slagit fast att AI-utbildningar inte är avdragsgilla, säger Jonas Jegers.

Skatteavdrag finns i andra länder

Enligt statistiken tar svenska företag idag ett stort ansvar för kompetensutvecklingen, men satsningarna blir dessvärre allt mindre. Och i ett antal av Sveriges direkt konkurrerande länder ser situationen annorlunda ut.

– Länder som Tyskland, Irland, Österrike och Schweiz har alla valt att stimulera företag att kompetensutveckla, bland annat genom skatteavdrag. Vi föreslår därför att ett kompetensavdrag även införs i Sverige, säger Jonas Jegers.

Enligt Almegas förslag skulle företag kunna dra av 50 procent av kostnaderna för externa utbildningar från skattekontot. I dagsläget skulle detta motsvara subventioner på omkring 3,6 miljarder kronor.

– Det är lite pengar för helt avgörande investeringar i medarbetare som därmed, givet den alltmer kunskapsintensiva globala ekonomin, kan säkra svensk konkurrenskraft. Dessutom skulle hela näringslivet ges förutsättningar att öka produktiviteten genom högkvalitativa tjänster baserade på exempelvis  AI, säger Jonas Jegers.