Hoppa till innehåll
Grupp människor för allvarligt samtal.

Ny steg för steg-guide vid arbets­brist 

I syfte att hjälpa företag och fackligt förtroendevalda i processen vid arbetsbrist har Almega, tillsammans med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Journalistförbundet m.fl. akademikerförbund tagit fram en partsgemensam vägledning – Vägen framåt.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, vilket märks i Almegas rådgivning där många medlemsföretag söker stöd i frågan kring arbetsbrist och personalneddragningar. Den nya partsgemensamma vägledningen ”Vägen framåt” riktar sig till företag som är medlemmar i ett förbund inom Almega och har kollektivavtal för tjänstemän. Det är en praktisk guide som går igenom de nödvändiga stegen vid en arbetsbrist och innehåller även relevanta mallar. 

– Att hantera en arbetsbrist är ofta en utmanande process för inblandade parter och vi är glada över att vi tillsammans lyckats ta fram detta partsgemensamma stöd, säger Jacob Stenblom, arbetsrättsjurist, Almega. 

Vägledningen utgår från det så kallade Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd, vilket i praktiken innebär att man i första hand ska komma överens om vilka som ska sägas upp, i en så kallad avtalsturlista, utifrån företagens framtida bemanningsbehov. Vägledningen beskriver även undantagsregler i de fall man inte kan enas om en avtalsturlista.

– Vi hoppas och tror att vägledningen kommer hjälpa företagen att träffa fler avtalsturlistor och på så sätt kunna behålla den kompetens som behövs i dessa tuffa tider så att de fortsatt kan bedriva konkurrenskraftig verksamhet, säger Jacob Stenblom.