Hoppa till innehåll

Den sydsvenska ekonomin går mot kärvare tider. Ekonomin sviktar och arbetsmarknaden tappar fart. Var femte person mellan 20 och 64 år i Malmö är arbetslös eller står utanför arbetskraften. Antalet lediga jobb i Malmö har minskat med 17 procent det senaste året – sex gånger snabbare än i övriga landet.

Almegas rapport 13000 nya jobb i Sydsverige med sänkt arbetsgivaravgift visar att sänkta arbetsgivaravgifter skulle vara en positiv injektion för arbetsmarknaden i Sydsverige.

– Om man sänker arbetsgivaravgiften med tre procentenheter skulle 13 000 nya jobb kunna skapas i Sydsverige – 3 000 bara i Malmö. Detta vore ett ypperligt sätt att ’mota Olle i grind’ och hindra arbetslösheten från att öka ytterligare, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Gynnsamt för ingångsjobb

Speciellt gynnsam är sänkta arbetsgivaravgifter bland de yrken som ofta betraktas som ingångsjobb. Majoriteten av de nya jobben – omkring 9 000 – kräver i princip bara gymnasieutbildning. Det handlar om jobb inom exempelvis service, omsorg, vård, försäljning, bygg, tillverkning, administration och kundtjänst.

– Genom att sänka arbetsgivaravgifterna skulle många nya jobb skapas för personer med kortare utbildning eller bristfällig arbetslivserfarenhet, särskilt utsatta grupper vid lågkonjunktur. Dessutom skulle exempelvis vården kunna få en välkommen förstärkning, säger Patrick Joyce.

Välbehövligt tillskott till det offentliga

I rapporten har Almega även räknat på de ekonomiska konsekvenser som sänkta arbetsgivaravgifter skulle få för kommuner och regioner i Skåne och Blekinge.

– Resultaten är tydliga. De nya jobbtillfällena skulle öka de sydsvenska kommunernas och regionernas skatteintäkter med två miljarder kronor om året. Dessutom skulle kommunerna och regionerna spara ytterligare två miljarder kronor i minskade personalkostnader – ett välbehövligt tillskott till den offentliga ekonomin, säger Patrick Joyce.

Skapar fler jobb än man trott

En vanlig invändning mot att sänka arbetsgivaravgifterna är att det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb. Detta har dock motbevisats av senare års forskning.

– Det har visat sig att tidigare sänkningar skapat betydligt fler jobb som man tidigare trott. Mer än hälften av skattebortfallet kommer tillbaka den vägen, säger Patrick Joyce, och fortsätter:

– Sänkta arbetsgivaravgifter är en kraftfull reform som skulle hjälpa många företag och individer. I dag är drygt en tredjedel av avgiften, den allmänna löneavgiften, dessutom en ren skatt på arbete. Sänks denna uppnås alla positiva effekter utan att socialförsäkringssystemet påverkas.

Patrick Joyce presenterar rapporten i Malmö

Rapporten presenterades på lunchseminarium

Patrick Joyce deltog tillsammans med Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt på ett lunchseminarium i Malmö där företagsrepresentanter och politiker fick ta del av rapportens slutsatser.

– Antalet lediga jobb i Malmö har minskat med 17 procent det senaste året, vilket är sex gånger mer än i övriga landet. I detta läge behövs reformer för att mildra konjunkturnedgången men också för att få fart på tillväxten och skapandet av nya jobb på längre sikt, säger Patrick Joyce.