Hoppa till innehåll
Kollegor på kontor

Fler kan ansöka om arbetstillstånd med stöd av Almega 

Den nya modellen gör det möjligt för fler medlemmar att göra arbetstillståndsansökningar via Almega” säger Emilie Gustafson, arbetsrättsjurist på Almega. 

Almega har länge erbjudit en tjänst för snabbhantering av arbetstillstånd till medlemsföretag. Tjänsten byggde på att arbetsgivare som ska ansöka om arbetstillstånd för medarbetare från länder utanför EU/EES och Schweiz kunde få en snabbare hantering genom Migrationsverkets snabbhantering av arbetstillstånd.  

Stödet kvar – i ny form 

Sedan mitten av december förra året är dock certifieringen avskaffad. En ny modell finns på plats sedan slutet av januari i år, men Almega fortsätter att ge medlemsföretag stöd i ansökningsprocessen.  

– Eftersom kravet på certifiering har slopats har vi kunnat bredda vårt erbjudande till att omfatta de flesta branscher inom Almega, säger Emilie Gustafson, arbetsrättsjurist på Almega. 

”Att göra ansökan via oss ger en trygghet i att ansökan blir komplett”

Emilie Gustafson

Arbetsrättsjurist

Stockholm

Läs mer

Almegas tjänst för ansökan om arbetstillstånd innebär att Almega sköter hela ansökningsprocessen, all kontakt med aktuellt fackförbund och Migrationsverket. Almega har även avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer att de behöver inkomma med fackligt yttrande inom 14 dagar. 

– Att göra ansökan via oss ger också en trygghet i att ansökan blir komplett vilket ofta resulterar i kortare handläggningstid hos Migrationsverket, säger Emilie Gustafson. 

Fokus på högkvalificerad arbetskraft 

Migrationsverkets mål med en ny modell för arbetstillståndsansökningar är att minska handläggningstiderna. Myndigheten vill också, i enlighet med ett regeringsuppdrag, främja rekryteringen av högkvalificerad arbetskraft.

En komplett ansökan från högkvalificerad arbetskraft ska få beslut inom 30 dagar. Andra ansökningar kan förvänta sig en handläggningstid på 4 månader vid en komplett ansökan. 

Gör ansökan eller fördjupa dig

Du som är medlem i Almega kan logga in i Arbetsgivarguiden för att ta del av tjänsten.

Läs mer om hantering av arbetstillstånd.