Emilie Gustafson

Arbetsrättsjurist

Emilie är arbetsrättsjurist på vårt kontor i Stockholm

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen, Skolor, Förskolor

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 76 26 978
Mobiltelefon: +46 72 203 31 28
Epost: emilie.gustafson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm