Hoppa till innehåll

Försäkringskassans förändrade synsätt på utsända reseledare inom EU har skapat stora problem för branschen. Nu går Kammarrätten på branschens linje. ”En enorm lättnad”, säger Didrik von Seth på Svenska Resebranschföreningen som tillsammans med Almega drivit på i frågan.

– Det är glädjande att Kammarrätten ger branschen rätt och att svenska reseledare i EU ska tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet. Beslutet är en enorm lättnad för hela resebranschen och nu uppmanar vi Försäkringskassan att omgående börja utfärda A1-intygen igen, säger Didrik von Seth, vd och generalsekreterare på Svenska Resebranschföreningen (SRF).

Försäkringskassans A1-intyg krävs för att en person, trots arbete utomlands, ska stå kvar i det svenska socialförsäkringssystemet. Med intyget kan arbetsgivaren fortsätta betala sociala avgifter i Sverige samtidigt som arbetet blir pensionsgrundande i Sverige.

–  Även sjukpenning och föräldrapenning fås vid behov från det svenska systemet. Sammantaget är det både enklare och tryggare för bägge parter eftersom arbetstagaren vanligtvis bor, studerar eller arbetar i Sverige, säger Didrik von Seth.

Under 20 års tid utfärdade Försäkringskassan A1-intyg till reseledare på tillfälligt arbete inom EU. Men, för drygt två år sedan, började ansökningarna att avslås. Myndigheten hade blivit kontaktad av sin franska motsvarighet, vars uppfattning var att reseföretagen inte bedrev sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

– Nu konstaterar Kammarrätten att det i målet aktuella reseföretaget normalt bedriver sin verksamhet i Sverige. Att Kammarrätten går på reseföretagens linje innebär också att rätten upphäver en tidigare dom från Förvaltningsrätten, säger Mia Fransson, arbetsrättsjurist på Almega, som bistått SRF i processen.

– Situationen har skapat stor osäkerhet i branschen och Almegas stöd i processen har varit helt ovärderlig. Nu har vi ett klargörande beträffande svensk socialförsäkringstillhörighet för arbetstagare som är utsända av svenska företag för att tillfälligt arbeta utomlands, säger Didrik von Seth.

Målet har nu återförvisats till Förvaltningsrätten som ska bedöma övriga kriterier för tillhörighet till den svenska socialförsäkringen under den specificerade tidsperioden.