Hoppa till innehåll

Konkurrensverket har skrivit till regeringen och föreslagit att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS). Det handlar om de regler som ska möjliggöra ingripande då offentlig sektor säljer varor och tjänster på marknaden på ett sätt som begränsar konkurrensen. Konkurrensverket anser att reglerna, som infördes 2010, inte är tillräckligt effektiva för att uppfylla sitt syfte. Välkommet, anser Ulrica Dyrke, konkurrensexpert på Almega.

– KOS-reglerna är otillräckliga. Osund konkurrens från statliga aktörer, kommuner och regioner skapar fortfarande problem för företag. Detta har vi på Almega beskrivit i olika rapporter, senast våren 2023, och vi har efterlyst effektivare regler. Så Konkurrensverkets uppmaning till regeringen är mycket välkommen, säger Ulrica Dyrke.

Konkurrensverket har bifogat ett underlag till regeringen med förslag till utredningsuppdrag, som innehåller konkreta frågeställningar som bör analyseras för att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt regelverk.

– Det är ett bra underlag till utredningsuppdrag. Så förhoppningen är att regeringen nu ser behovet av att göra en sådan översyn. Det är viktigt att skapa förutsättningar för sunda konkurrensförhållanden och ett gott företagsklimat, säger Ulrica Dyrke.