Hoppa till innehåll

Är svenska modellen aldrig färdigutvecklad?

Avtalsrörelsen är princip över, för Almega återstår ett avtal. Ändå är kollektivavtal och den svenska modellen ett glödhett ämne. Almegas vd Ann Öberg ger sin och Almegas syn på pågående konflikter, varför svenska modellen aldrig är färdigutvecklad och hur Almega står sig som opinionsbildare.

Hur ser du på IF Metalls konflikt med Tesla?

Den primära konflikten är inget som jag eller Almega lägger oss i. Däremot drabbar sympatiåtgärderna våra medlemmar på ett sätt som är oacceptabelt. Dagens konfliktregler är skadliga, oproportionerliga och hotar i förlängningen den svenska modellen. Strejkreglerna måste moderniseras, vilket vi också har redogjort för på DN Debatt.

Passar den svenska modellen även unga, entreprenörsdrivna företag?

Tveklöst ja. Den svenska partsmodellen med kollektivavtal borgar för en stabil och fredlig arbetsmarknad där företagen kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Detta stärker Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt, näringslivet och arbetslivet förändras hela tiden och om modellen ska leverera maximal nytta i framtiden måste även den utvecklas kontinuerligt. Om detta skriver jag och Ledarnas ordförande, Andreas Miller, på Dagens industri Debatt.

Två högintressant debattartiklar, hur står sig egentligen Almega som opinionsbildare?

Opinionsbildning är ett träget arbete och debattartiklar ett av flera sätt för oss att nå ut med våra budskap. Och det ger resultat. Enligt en ny Novus-undersökning anser åtta av tio riksdagsledamöter att Almega är en tung opinionsbildare, en ökning jämfört med förra året. Givetvis glädjande för alla på Almega och i förbunden men framförallt för alla medlemsföretag: All vår verksamhet sker i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för er.