Hoppa till innehåll
Bild på två kvinnor som diskuterar på kontor

Så bör företag agera vid höjd terrorhotnivå

Omvärldsläget har förändrats och terrorhotnivån från Säkerhetspolisen har uppdaterats från tre till fyra på en femgradig skala. Här har vi samlat matnyttig information om hur företag bör agera vid höjd terrorhotnivå.

 

Förändringar sker snabbt och bra information om säkerhetsläget finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webb. Myndigheten har även bra verktyg för hur företag kan göra föra att bygga upp en plan B för sin verksamhet och och stärka sin beredskap vid händelse av kris eller krig.

Möjliga risker och konsekvenser för företagets verksamhet kan till exempel vara:

  • ökad risk för cyberattacker
  • risk för störningar i försörjning av varor och tjänster
  • försök till desinformation och ökad ryktesspridning.

Som medlem hos Almega har du tillgång till Arbetsgivarguiden, där vi har uppdaterat med mer information kring det höjda säkerhetsläget och förebyggande arbete.

Företag skyldiga att upprätta krisplan på arbetsplatsen

Som företag ingår det i det förebyggande arbetet att utse en krisgrupp, göra en krisplan och ta fram rutiner för olika krissituationer på arbetsplatsen. I krisplanen beskrivs vem som ska göra vad vid en allvarlig händelse. Detta följer av AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

Kontakta CERT vid cyberattack

Företag som utsatts för cyberattacker som till exempel överbelastningsattacker kan kontakta CERT. se på tel. +46-10-2404040. Mer information och hjälp av ansvariga myndigheter finns på deras webbplats.

Svenskt Näringslivs rekommendationer

  • Iaktta vaksamhet och se över ert säkerhetsskydd och cybersäkerhet
  • Följ myndigheters råd och rekommendationer, inkluderande reserekommendationer
  • Var observanta på förändringar i normalbilden
  • Vid planerade events, gör en riskanalys och säkerhetsplan
  • Se löpande över verksamhetens säkerhetsskydd och ta i kontinuitetsplanering höjd för en fortsatt ökning av otillbörliga försök till påverkan, desinformationskampanjer, cyberattacker och industrispionage.