Hoppa till innehåll
Ann Öberg, vd, Almega
Ann Öberg, vd för Almega

Vad gör egentligen Almega?

Detta kanske kommer som en överraskning. Men i den breda allmänhetens ögon är Almega tämligen okänt:
”Var sa du att du jobbade? Almega, det är ett försäkringsbolag va?”

Det hela är egentligen inte så underligt. Visserligen får våra medlemmar tillgång till en rad försäkringar till förmån såväl för företaget som dess medarbetare, men vår verksamhet sker ofta fjärran från folkintressets allfarvägar.

Och samtidigt, de som vet, vet. De som behöver känna till oss – beslutsfattare, opinionsbildare och arbetsgivare – vet också att vi fyller en mycket viktig funktion inom svenskt näringsliv (och Svenskt Näringsliv). Almegas främsta syfte är att företräda närmare 11 500 medlemsföretag i alla de frågor som rör villkoren på den svenska arbetsmarknaden, däribland kollektivavtal, löner, arbetsrätt och kompetensförsörjning. Vi arbetar också för att främja en sund och konkurrenskraftig tjänstesektor, bland annat genom att påverka politiska beslut och driva de frågor som har betydelse för våra medlemmar.

Stort inflytande på flera plan

En medlem i något av Almegas nio förbund har också möjligheten att påverka utvecklingen, i det stora och det lilla. Vår samlade röst i samhällsdebatten är stark och vi arbetar hårt för att främja medlemmarnas intressen. Som den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv har Almega en påtaglig närvaro i den medlemsstyrda organisationen. Våra medlemmar får därmed – direkt eller indirekt – inflytande i de högsta beslutande organen: styrelsen, verksamhetsstyrelsen och samverkans- och beredningsutskottet, SBU. Dessutom är Almega och våra förbund representerade i en rad kommittéer, utskott och arbetsgrupper.

”Almega är ett skolboksexempel på när helheten är större än summan av delarna.”

Ann Öberg, vd, Almega

Initierad och tillgänglig rådgivning

En central del i Almegas löpande medlemserbjudande är rådgivning i alla typer av arbetsgivarfrågor. Tonvikten ligger dock på frågor kring arbetsrätt och arbetsmiljö. Rådgivningen kan vara avgörande för medlemsföretag, stora som små, som fordrar välgrundade beslut i brådskande situationer. Våra medlemmar återfinns i hela landet och som stöd till dessa har vi arbetsrättsjurister och experter på inte färre än tio kontor, från Luleå i norr till Malmö i söder. Sedan 2020 har även fler än 75 000 ärenden behandlats i arbetsgivarjouren, dagligen bemannad av dessa, några av landets vassaste jurister och experter.

Genom medlemskapet garanteras även professionellt stöd och hjälp ifall det behövs i arbetsrättsliga frågor. Det kan handla om tvister i och utanför domstol, utan extra kostnad utöver medlemsavgiften. Almega har också ett stort utbud av utbildningar och seminarier där våra experter delar med sig av sina kunskaper. Utbildningarna kan även anpassas utifrån behov och önskemål. Medlemskapet ger också tillträde till ett nätverk bestående av potentiellt 11 500 företag, ett unikt forum för att skapa nya affärskontakter samt byta erfarenheter och kunskap.

Kollektivavtalen är kärnan

För tillfället är vi mitt uppe i avtalsrörelsen, kärnan i vår verksamhet. En utomstående får lätt uppfattningen att den ”bara” handlar om att multiplicera nuvarande löner med en procentsats. Märket är visserligen heligt även i våra förhandlingar, men en avtalsrörelse är allt annat än enkel matematik.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och fackförbund där löner och löneökningar visserligen är centrala. Men avtalet reglerar även allt ifrån arbetstider, semestrar och försäkringar till pensionsavsättningar och tjänsteresor. Kort sagt, ett kollektivavtal sätter ramarna för vilka arbetsförhållanden som gäller.

I årets avtalsrörelse förhandlar vi över 130 branschspecifika kollektivavtal med omkring 35 fackförbund. Förhandlarnas förbundsöverskridande samarbete, stöttning och kunskapsdelning innebär moderna kollektivavtal med konstruktiva och konkurrenskraftiga villkor, anpassade för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Styrkan av ”tillsammans”

Det sägs vara Aristoteles som myntade uttrycket ”Helheten är större än summan av delarna”. På detta är Almega ett skolboksexempel. Vi är inte bara summan av våra nio förbund: Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Innovationsföretagen, Kompetensföretagen, Medieföretagen, Säkerhetsföretagen, TechSverige, Tågföretagen och Vårdföretagarna.

Alla förbund är viktiga för helheten. Det är förbundens medlemmar som tillsammans ger oss mandat att skapa förutsättningar för en ännu starkare tjänstesektor i framtiden. Detta är vad Almega gör, och detta är vad medlemmarna får för pengarna.

Ann Öberg, vd på Almega