Hoppa till innehåll
Tre personer sitter i ett möte och diskuterar.

Tidig hjälp avvärjer domstolstvister

Antal ärenden till Diskrimineringsombudsmannen ökar. Almegas jurister hjälper medlemsföretag redan vid utredningsstadiet i en anmälan, vilket innebär att man oftast undviker att hamna i domstol. Men vad är diskriminering och vad bör man som arbetsgivare tänka på? Almegas arbetsrättsjurist Heléne Hellström Persson reder ut vad som gäller.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nyligen uttalat att de kommer att driva fler tvister till domstol. Det innebär att arbetsgivare behöver förbereda sig på att DO-anmälningar kan inkomma och öka. De vanligaste frågorna som inkommer till Almegas jour brukar handla om föräldraledighet, rekryteringsprocesser eller avslutad provanställning med diskrimineringsgrunder som graviditet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.  

– Man har alltid rätt att exempelvis avsluta en provanställning men det får endast baseras på prestation, inte diskriminering. Det kan vara så att arbetsgivaren avslutar en provanställning i nära anslutning till föräldraledighet eller efter information om graviditet. Blir det en DO-anmälan är det upp till arbetsgivaren att bevisa att processen skett på rätt sätt, säger Heléne Hellström Persson.

Likabehandling som en röd tråd

För att förhindra att diskriminering sker bör man som arbetsgivare tänka på att kontinuerligt ha likabehandling som en röd tråd i hela anställningsprocessen – från rekrytering till anställning.

– Se till att redan under rekryteringsprocessen behandla samtliga kandidater lika genom att till exempel ställa samma intervjufrågor till dem och att under provanställningen ha kontinuerliga avstämningssamtal och återkoppla om något inte fungerar. Det är också viktigt att se till att det inte sker i samband med information som kan ligga som diskrimineringsgrund, som en graviditet, säger Heléne Hellström Persson.

Det är även viktigt att dokumentera samtliga steg i anställningsprocessen, exempelvis att sakligt motivera varför vederbörande inte gått vidare i anställningsprocessen.

– Det hinner gå lite tid innan en anmälan hamnar hos DO för utredning och det kan annars vara svårt att minnas vad som sagts och gjorts i ett ärende i efterhand, säger Heléne Hellström Persson.

”Att vi kommer in tidigt i processen leder ofta till att vi kan avvärja domstolstvister.”

Heléne Hellström Persson

Domstolstvister avvärjs med tidig hjälp från Almega

Sedan många år tillbaka finns möjlighet för medlemsföretag att få hjälp av Almega redan vid utredningsstadiet vid en DO-anmälan. Det innebär att Almega ser till att DO får in rätt skriftligt och muntligt material å företagets vägnar.

– DO:s uppdrag är att utreda diskrimineringsärendet objektivt. Det innebär att få arbetsgivarens syn på det som hänt så båda parterna kommer till tals. Att vi kommer in tidigt i processen innebär att vi kan hjälpa företag att lyfta fram rätt information direkt till DO, vilket ofta leder till att vi kan avvärja domstolstvister, säger Heléne Hellström Persson.

Det bästa är dock om arbetsgivare arbetar förebyggande och sätter sig in i vad diskriminering är och hur diskrimineringslagen fungerar. Därför erbjuder Almega även kurser inom diskriminering, som är tillgängligt får såväl medlemmar som icke-medlemmar.

– På våra kurser får man en översiktlig bild av hur lagen fungerar och vilka som skyddas av den. Detta sker i kombination med praktiska övningar och svar på frågor som företagen sitter med på daglig basis och som är vanligt förekommande i vår jour, säger Heléne Hellström Persson.