Hoppa till innehåll

– Frågor rörande arbetsbrist har ökat markant, ett tydligt tecken på att många medlemmar börjar planera för neddragningar, säger Peter Lindgren, arbetsrättsjurist på Almega med ansvar för Almegas arbetsgivarjour.

20 000 ärenden per år

Som Sveriges ledande och största arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag, stöttar Almega varje dag de drygt 11 000 medlemmarna i arbetsrättsliga frågor, inte minst i arbetsgivarjouren, dit medlemmarna kan ringa eller mejla för att få svar på sina frågor.

– Jouren är en central del av vår medlemsservice. Varje år hanterar våra erfarna medarbetare drygt 20 000 medlemsärenden, säger Peter Lindgren.

En bra temperaturmätare

Antalet ärenden gör också arbetsgivarjouren till en bra temperaturmätare på vilka frågor som medlemsföretagen brottas med för tillfället.

– Ärendenas art ger en tydlig indikation hur det är ställt bland medlemsföretagen. Under pandemin handlade det om korttidspermitteringar och distansarbete. Nu har vi dessvärre sett att frågor rörande arbetsbrist har ökat, säger Peter Lindgren.

Ärendena ökar kraftigt

De senaste fyra månaderna har antalet jourärenden rörande arbetsbrist ökat med 28 procent jämfört med samma period ett år tidigare.

– Tidigare handlade knappt vart tionde ärende om arbetsbrist, nu är det vart sjunde. Dessvärre är det alltså allt fler medlemsföretag som förbereder sig på personalminskningar, säger Peter Lindgren.