Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Inflationen på väg att nå sin topp?

Årets första tjänsteindikator visar en kraftig inbromsning på tillväxten inom tjänstesektorn. Samtidigt fortsätter dock tjänsteföretagen att nyanställa och priserna på tjänster ökar inte lika snabbt som tidigare. ”Att tjänstepriserna ökar långsammare kan vara en indikation på att inflationen är på väg att nå sin topp”, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Den privata tjänstesektorn har bromsat in snabbt under 2022, från nio procents tillväxt i början av året till drygt en procent vid årets slut. Almegas indikator visar att tillväxten i tjänstesektorn blir negativ under våren att tjänsteproduktionen kommer att minska över året. 

– Nedgången är tydligast bland företagstjänster som är beroende av industrin och byggsektorn. Arkitekter och teknikkonsulter kommer att få tuffa tider kan få det besvärligt framöver. Bemanningsföretagen växer fortfarande starkt, men även de märker av en minskande efterfrågan, säger Patrick Joyce.

Så länge jobben finns kvar så blir fallet lägre än vid tidigare lågkonjunkturer.

Patrick Joyce, Almegas chefsekonom.

Arbetsmarknaden är dock fortfarande stark. I februari låg arbetslösheten på 7,6 procent, vilket kan jämföras med 7,3 procent samma månad 2022. Inom tjänstesektorn fortsätter jobben att bli fler, och utvecklingen kan hålla i sig ytterligare något kvartal. 

– En fortsatt stark arbetsmarknad kan innebära att lågkonjunkturen inte blir lika djup. Sänkta reallöner och höjda räntor minskar konsumtionen, men så länge jobben finns kvar så blir fallet lägre än vid tidigare lågkonjunkturer, säger Patrick Joyce.

För andra kvartalet i rad ökar tjänsteföretagens försäljningspriser långsammare än tidigare. Detta beror främst på sjunkande bränslepriser som minskat priserna på transporter.

– ­Att inflationstakten inom tjänstesektorn avtar kan vara en föraning om att den allmänna inflationstakten är på väg ned. Det är i alla fall en ljusglimt i mörkret, avslutar Patrick Joyce.